• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Tedbir Nafakası

Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası, boşanma sürecinde olan taraflardan birinin yaşam koşullarının maddi yönde olumsuz etkilenmemesi adına hükmedilen bir nafaka çeşididir. Bu bağlamda tedbir nafakasında kusur aranmamaktadır; taraflardan birinin boşanma sürecinde maddi zorluğa düşecek olması tedbir nafakasına hükmedilmesi için yeterlidir. Tedbir nafakasına, boşanma davası açılmadan önce, boşanma davası sırasında veya boşanma davası açıldıktan sonra hakim tarafından karar verilebilir. Lakin tedbir nafakasında, boşanma sürecindeki taraflardan birinin maddi zorluğa düşmesini önleme amacı olduğu için; boşanma sürecindeki her aşamada hakim tarafından karar verilebilir. Bu bağlamda tedbir nafakasına tarafların talebi üzerine karar verilebileceği gibi hakim haklı sebeplerin varlığı halinde re'sen de karar verebilir. Bununla birlikte tedbir nafakasına çocuk adına da hükmedilebilir. Ancak çocuk adına tedbir nafakasına hükmedilebilmesi için çocuğun reşit olmaması gerekmektedir.


Anılanlar doğrultusunda:

Boşanma Davası Açılmadan Önce Tedbir Nafakası: 4721 sayılı Kanuna göre; diğer nafaka çeşitlerinden farklı olarak boşanma davasından önce de talep edilebilir. Lakin tedbir nafakasına boşanma veya ayrılık talebinden önce hükmedilebilmesi için; eşlerden birinin ayrı yaşamaktaki haklılığını ispatlaması gerekmektedir. Bu bağlamda birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı sebebe dayanıyorsa tedbir nafakasına karar verilebilir. 4721 sayılı Kanunun 'Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi' başlığı altında m197/2 de; '...Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır...' şeklinde düzenlenmiştir.


Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Tedbir Nafakası: 4721 sayılı Kanuna göre; boşanma davası açıldıktan sonra maddi zorluğa düşen eş veya çocuk adına geçimini sağlayabilmesi için tedbir nafakasına hükmedilebilir. 4721 sayılı Kanunun 'Geçici Önlemler' başlığı altında m169 da; '...Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır...' şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.