• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

İştirak Nafakası

İştirak Nafakası

4721 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan iştirak nafakası: boşanma davası sona erdikten sonra müşterek çocuğun velayetini alan tarafa çocuğun masraflarının karşılanması adına hükmedilen bir nafaka türüdür. Bununla birlikte iştirak nafakasında kusur aranmamaktadır. Bu bağlamda iştirak nafakasında amaç; müşterek çocuğun velayetini almayan eşin, çocuğun bakım masraflarına ekonomik gücü oranında katılmasını sağlamaktadır. Ancak iştirak nafakasına hükmedilebilmesi için çocuğun reşit olmaması gerekmektedir. Reşit olan çocuk adına iştirak nafakası hükmedilememekle birlikte kural olarak çocuk reşit olduğunda iştirak nafakası da son bulmaktadır. Ancak 4721 sayılı Kanuna göre çocuk reşit olsa dahi eğitim hayatı devam ediyorsa iştirak nafakası son bulmamaktadır. Lakin aksi halde iştirak nafakasının amacına aykırı bir sonuç doğacaktır.


4721 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan İştirak Nafakası; 'Çocuklar Bakımından Ana ve Babanın Hakları' başlığı altında m182/2 de : '...Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır...' şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda anılanlar doğrultusunda iştirak nafakasında amaç velayeti almayan tarafın müşterek çocuğun bakım giderlerine geliri oranında katılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda iştirak nafakasında kusur aranmamaktadır. Bunun yanı sıra iştirak nafakasını taraflar talep etmese dahi gerekli görülen hallerde hakim tarafından re'sen karar verilebilir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.