• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Davası

İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Davası

5510 sayılı Kanuna göre; aralarında iş ilişkisi bulunan çalışan ve işverenin, işverene ait iş yerinde veya iş gerekliliği nedeniyle çalışanda meydana gelen yaralanmalar veya ölüme neden olan olaylar iş kazası olarak kabul edilmektedir. Meydana gelen yaralanma veya ölümün iş kazasından kaynaklı olduğu hallerde işverenin tazminat sorumluluğu doğmaktadır. Lakin işveren, iş ilişkisinden doğan sorumluluklarını yerine getirmemiş ve kazaya sebebiyet vermiştir. Bu bağlamda mevcut kaza bakımından iş kazası olup olmadığının tespit edilmesi önem taşımaktadır.


5510 sayılı Kanunda 'İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması' başlığı altında m13 de İş Kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere
gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren
olaydır...' şeklinde düzenlenmiştir.


Bu bağlamda iş kazası sayılabilmesi için gereken unsurlar:

-Kazanın işverene ait işyerinde, işveren tarafından yürütülen iş nedeniyle olması,
-Kazaya uğrayanın sigortalı olması,
-5510 sayılı Kanunda sayılan hallerden birine göre kazanın meydana gelmiş olması ve neticesinde kazaya uğrayanın hemen veya sonradan bedenen veya ruhen engelli hale getiren olay olması,
-Kaza ile illiyet bağının olması, şeklinde sayılabilir.

Yukarıda sayılan şartların varlığı halinde iş kazasından söz edilebilir. Aksi halde iş kazasından söz edilemez ve neticesinde işverene iş kazasından doğan tazminat sorumluluğu yükletilemez. Lakin işverenin iş kazası kaynaklı tazminat sorumluluğunun doğması için mevcut yaralanma veya ölüme neden olan kazanın iş kazası olması ve devamında 5510 sayılı Kanunda sayılan şartların sağlanması gerekmektedir.


Yukarıda anılanlar doğrultusunda iş kazasından söz edilebiliyorsa; iş kazası kaynaklı dava, kazaya uğrayan tarafından açılabileceği gibi mirasçılar tarafından da açılabilir. Lakin iş kazası kaynaklı davalar; süresi içerisinde savcılık veya kolluk kuvvetlerine iş kazası bildirilerek ceza davası açılabileceği gibi; hukuk mahkemelerinde maddi veya manevi tazminat davası da açılabilir. İş kazası kaynaklı davalarda; ceza davaları ile tazminat davalarının süreleri ayrı ayrı düzenlenmiş olmakla birlikte süresi içerisinde yetkili makamlara başvurmak gerekmektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.