• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Meslek Hastalığından Kaynaklı Tazminat Davası

Meslek Hastalığından Kaynaklı Tazminat Davası

5510 sayılı Kanuna göre; aralarında iş ilişkisi bulunan çalışan ve işverenin, işverene ait işin sürekli yürütülmesi sebebiyle, çalışanda ortaya çıkan rahatsızlıklar meslek hastalığı olarak kabul edilir. Meslek hastalığı tek bir olay sonucu ortaya çıkmamakta daha uzun bir süreçte ortaya çıkmaktadır. Yanı meslek hastalığından söz edebilmek için aynı işin sürekli olarak yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan rahatsızlığın meslek hastalığı kabul edilip edilmemesi önem taşımaktadır. Lakin meslek hastalığının kabulü halinde; işverenin meslek hastalığı tazminat sorumluluğu doğmaktadır.

5510 sayılı Kanunda 'Meslek Hastalığının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması' başlığı altında m14 de Meslek Hastalığı; 'Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir..' şeklinde düzenlenmiştir.

Bu bağlamda meslek hastalığı sayılabilmesi için gereken unsurlar;

-Kazaya uğrayanın sigortalı olması,
-Hastalığın ilgili kanunda sayılan hastalıklardan biri olması,
-Hastalığın belli bir çalışma süresinin sonunda ortaya çıkması,
-Hastalık ile yapılan iş arasında illiyet bağının olması, şeklinde sayılabilir.


Sosyal Sigortalılık Sağlık İşlemleri Tüzüğünde sayılan Meslek Hastalıkları;

-Baş arızaları (kafa kemikleri, nöroloji, nöröşirürji, psikiatri arıza ve hastalıkları),
-Göz arızaları,
-Kulak arızaları,
-Yüz arızaları,
-Göğüs hastalıkları,
-Omuz ve kol arızaları,
-El bileği ve el arızaları,
-El parmakları arızaları,
-Omurga arızaları,
-Karın hastalık ve arızaları,
-Pelvis ve alt ekstremite arızaları,
-Endokrin, metabolizma, kollagen doku, periferik damar hastalıkları, hematolojik ve romotoid hastalıklar,
-Deri arızaları ve yanıklar, şeklinde sayılmıştır. Meslek hastalığından söz edebilmek için; işin devamlı bir şekilde görülmesinden dolayı yukarıda sayılan hastalıklardan birinin ortaya çıkmış olması ve sağlık kurumlarınca tespit edilmesi gerekmektedir.


Yukarıda sayılan şartların varlığı halinde meslek hastalığından söz edilebilir. Aksi halde meslek hastalığından söz etmek mümkün değildir. Ve neticesinde işverene meslek hastalığı tazminat sorumluluğu yükletilemez. Meslek hastalığının kabulü halinde ise sağlık kurumlarınca ilgili hastalık tespit ettirilmeli ve süresi içinde yetkili makama başvurulmalıdır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.