• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Evlilik Sözleşmesi-Mal Rejimi Sözleşmesi

Evlilik Sözleşmesi-Mal Rejimi Sözleşmesi

4721 sayılı Kanun ile evlilik sözleşmeleri, mal rejimi sözleşmeleri adı ile Kanunda düzenlenmiştir. Evlilik sözleşmeleri ile mal rejimi sözleşmeleri farklı sözleşmeler gibi dursa da aynı sözleşmelerdir. Bu bağlamda; Evlilik sözleşmelerinde taraflar; evlilik süresi içinde malların nasıl yönetileceğini düzenleyebileceği gibi evlilik birliği sona erdikten sonra malların tasfiyesinin nasıl yapılacağını da düzenleyebilir. Bu bağlamda evlilik sözleşmesinin iki yönlü düzenlenebileceğinden söz edilebilir. Bununla birlikte evlilik sözleşmeleri evlilik birliği kurulmadan önce veya kurulduktan sonra evlilik birliği içindeyken de yapılabilir.


Evlilik sözleşmeleri; 4721 sayılı Kanunun 'Yasal Mal Rejimi' başlığı altında m202 de; 'Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler..' şeklinde düzenlenmiştir. Yani ilgili düzenleme ile taraflara mal rejimi konusunda tasarruf yetkisi tanınmıştır. Ve neticesinde taraflar mal rejimi üzerindeki tasarruf yetkilerini evlilik sözleşmesi ile kullanabilmektedir.


4721 sayılı Kanuna göre evlilik sözleşmeleri; geçerli olabilmeleri adına; Kanunda aranan resmi şekil şartına uygun bir şekilde yapılmalıdır. Kanunda aranan resmi şekil şartına göre; evlilik sözleşmeleri Noter huzurunda yapılmalıdır. Aksi halde geçerli bir evlilik sözleşmesinden söz etmek mümkün değildir. İlgili Kanunda konuya ilişkin düzenleme 'Sözleşmenin Şekli' başlığı altında m205 de; 'Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler...' şeklinde düzenlenmiştir.


4721 sayılı Kanuna göre; Evlilik sözleşmelerinin yapılması bir zorunluluk değildir. Lakin yapıldığı takdirde, mal rejimine yönelik herhangi bir anlaşmazlık üzerine taraflar Mahkemeye başvurduğunda ilgili sözleşme kesin delil niteliğinde olacaktır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.