• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Nişanlanmanın Sona Ermesinin Sonuçları

Nişanlanmanın Sona Ermesinin Sonuçları

4721 sayılı Kanun doğrultusunda geçerli bir nişanlanmanın sona ermesinin hukuki sonuçları ayrıca düzenlenmiştir. Bu bağlamda 4721 sayılı Kanun nişanlanmanın bozulmasının hukuki sonuçlarını üç başlık altında düzenlemiştir.

4721 sayılı Kanunun 'Nişanlanmanın Bozulmasının Sonuçları' başlığı altında düzenlenmiş olan hukuki sonuçlar;


-Maddi Tazminat

4721 sayılı Kanuna göre nişanın bozulması sebebiyle maddi tazminat; nişanı haksız yere bozan veyan kendi kusuruyla bozulmasına sebep olan kişinin ödemekle yükümlü olduğu tazminattır. Buna göre kusuru ile nişanın bozulmasına sebep olan taraf, karşı tarafa evlenme amacıyla, iyi niyetli bir şekilde yapmış olduğu masrafları gidermekle yükümlüdür. İlgili konu m120 de; 'Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddî fedakârlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır. Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de, aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler.' şeklinde düzenlenmiştir. Anılan sebeplerle işbu maddi tazminat; nişanlılık yüzünden uğranılan zararların giderilmesi amacıyla düzenlenmiştir.


-Manevi Tazminat

4721 sayılı Kanuna göre nişanın bozulması sebebiyle manevi tazminat isteyebilmenin koşulları maddi tazminat isteme koşullarından farklı olarak, manevi tazminat talep eden tarafın kişilik hakkının saldırıya uğraması koşulu aranmaktadır. Kişilik hakkının saldırıya uğrayıp uğramadığı her bir olay bakımından ayrıca değerlendirilmelidir. Nişanın bozulması sebebiyle manevi tazminat kişilik hakkının saldırıya uğramış olması koşulu dışında; manevi tazminat talep edenin kusursuz olması koşulu ile nişan akdinin tek taraflı irade beyanıyla sona erdirilmiş olması koşulu aranmaktadır. İlgili konu m 121 de; 'Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.' şeklinde düzenlenmiştir.


-Nişan Hediyelerinin İadesi

4721 sayılı Kanuna göre nişanın bozulması sebebiyle nişan hediyelerinin iade edilebilmesi için; öncelikle hediyenin niteliği ile nişan hediyesi olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda nişan hediyesi sayılabilmesi için; öncelikle hediye niteliğine sahip bir hediye olmalıdır. İlgili kanuna göre hediyeden kast edilen şey ekonomik değeri bulunan her şeydir. Bu bağlamda geniş bir kapsamı olduğunu söylemek mümkündür. Hediye olmasının yanı sıra hediye nişanlılık dolayısıyla verilmiş olmalıdır. Ve bununla birlikte alışılmışın dışında bir nişan hediyesi olmalıdır. Nişan hediyesinin varlığını kabul halinde iadesini talep edilebilmesi için; nişanlılık nişanın bozulması ile sona ermiş olmalıdır. Ancak bunun dışında nişanının ölüm veya gaiplik durumunda sona ermesi halinde de nişan hediyelerinin iadesi talep edilebilir. Bununla birlikte nişan hediyelerinin iadesi talebinde, nişanlı taraflar dışında anne babaları veya onlar adına hareket eden kişilerce de talep edilebilir. İlgili konu m 122 de; 'Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir. Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır.' şeklinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda nişanın sona ermesi sebebiyle hediyelerin iadesi talebinde kural olan hediyelerin aynen geri verilmesidir. Ancak aynen geri verilemeyen hallerde sebepsiz zenginleşme hükümlerinin uygulanacağı açıkça düzenlenmiştir.


Sonuç olarak nişanın sona ermesinin hukuki sonuçları ilgili Kanunda üç başlık altında düzenlenmiştir. Her bir olay bakımından ayrı ayrı koşulların değerlendirilip talepte bulunulması gerekir. Bunun yanı sıra taleplerin belirtilmiş olan süreleri içinde talepte bulunulması gerekmektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.