+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

İnternet Üzerinden İşlenen Hakaret Suçu

İnternet Üzerinden İşlenen Hakaret Suçu

Teknolojik gelişmelerin sonucu olarak internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte; 5237 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan suçlar internet ortamında işlenmeye başlanmıştır. Bu bağlamda teknolojik gelişmelerin diğer bir sonucu olarak internet üzerinden işlenen suçlar gün geçtikçe artmaktadır. İnternet üzerinden bir suçun mağduru olan kişi konuyla alakalı sessiz kalmamalı, hukuki yollara başvurmalıdır. Bu bağlamda İnternet üzerinden işlenmiş suçlar bakımından öncelikle ilgili Kanunda özel bir düzenleme olup olmadığının bilinmesi gerekmektedir. Lakin internet üzerinden işlenen suçlar bakımından ilgili Kanunda hafifletici veya ağırlaştırıcı bir hal olarak düzenleme olabilmektedir. Bu bağlamda:


5237 sayılı Kanunda 'Şerefe Karşı Suçlar' başlığı altında düzenlenmiş olan Hakaret Suçu m125 de; '..(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. (3) Hakaret suçunun; a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. (4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır. (5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır..' şeklinde düzenlenmiştir.


Kanun hükmüne bakıldığında; internet üzerinden işlenen hakaret suçu ile ilgili olarak; internet üzerinden işlenmesi herhangi ağırlaştırıcı veya hafifletici neden olarak sayılmamıştır. Yani hakaret suçunun internet üzerinden işlenmesi ile doğrudan kişinin yüzüne karşı işlenmesi arasında bir fark bulunmamaktadır. Bu bağlamda hakaret suçu için düzenlenmiş olan şartlar ile şikayet süreleri aynen geçerli olacaktır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.