• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Aile Konutu Şerhi

Aile Konutu Şerhi

4721 sayılı Kanun ile Tapu Sicili Tüzüğü doğrultusunda tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulabilmesi için öncelikle konutun aile konutu olduğu ispat edilmelidir.4721 sayılı Kanun ile aile konutunun tanımı açıkça bulunmaktadır. Lakin ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda aile konutunun ailenin bütün yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirdiği yer olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Buradan yola çıkılarak konutun aile konutu olup olmadığı ispat edilmelidir. İspatı kanıtlayan belgenin tapuya, evlilik cüzdanı ile birlikte ibrazı gerekmektedir. Aksi halde tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması mümkün değildir.


4721 sayılı Kanun ile aile konutu şerhinin düzenlenmesinin nedeni; tapuda malik olarak tek bir eşin olması halinde, diğer eşten habersiz aile konutu üzerinde tasarrufta bulunmasının önüne geçmektir. Bu bağlamda eşlerden herhangi birinin aile konutu üzerinde tek başına yapacağı hukuki işlemler kısıtlanmaktadır. Lakin temelinde aile birliğinin, ailenin korunması anlayışı bulunmaktadır. Buna göre eşlerden biri diğerinin rızası olmaksızın aile konutu üzerinde tasarrufta bulunamayacaktır. İlgili konu 'Aile Konutu' başlıklı m 194 de ; Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.(1) Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur..' şeklinde düzenlenmiştir. Tapuya konulan aile konutu şerhi ile birlikte bu şerh 3.kişilere karşı ileri sürülebilecektir. Böylelikle aile konutu üzerinde tasarrufta bulunmak isteyen eş, diğer bir eşin de açık rızasını almak zorunda bırakılmıştır. Aksi halde yapılan işlem geçerlilik kazanmayacaktır.


Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.