• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Evliliğin İptali Sebepleri

Evliliğin İptali Sebepleri

Evliliğin iptali; 4721 sayılı Kanuna göre yapılmış olan evliliğin mahkeme kararı ile evliliğin iptal edilmesi sonucu geçersiz hale getirilmesidir. Bu bağlamda aslında yapılmış olan evliliğin başından geçersiz bir şekilde yapılmış olması sonucu evlilik hiç yapılmamış gibi sayılmasıdır. 4721 sayılı Kanun ile evliliğin iptali sebepleri ikili bir ayrım yapılarak; mutlak iptal sebepleri ve nispi iptal sebepleri olmak üzere düzenlenmiştir. İlgili Kanunda sayılan evliliğin geçersizlik sebepleri dışında başka bir sebep gösterilerek evliliğin iptali davası açılamamaktadır. Bu bağlamda her bir olay açısından iyi bir değerlendirilme yapılmalıdır.


Evliliğin Mutlak İptali Sebepleri;

4721 sayılı Kanuna göre evliliğin mutlak iptali sebepleri; 'Mutlak Butlan' başlığı altında; dört adet sayılmıştır. Buna göre; '..Aşağıdaki hâllerde evlenme mutlak butlanla batıldır: 1. Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması, 2. Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması, 3. Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması, 4. Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması.
.' şeklinde sayılmıştır. Sayılan haller dışında evliliğin mutlak butlan sebebiyle geçersizliği davası açılamayacaktır. Evliliğin mutlak iptali sebepleri kamu düzenini ilgilendirdiği için; evliliğin iptali davası açma hakkı; Cumhuriyet Savcısı da dahil olmak üzere evlilikle bir şekilde ilgisi olan herkese tanınmıştır.


Evliliğin Nispi İptali Sebepleri;

4721 sayılı Kanuna göre evliliğin nispi iptali sebepleri; 'Nispi Butlan' başlığı altında 'Eşlerin Dava Açma Hakkı' ile 'Yasal Temsilcinin Dava Açma Hakkı' şeklinde ayrım yapılarak, beş adet sayılmıştır. Buna göre;

-Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk, Eşlerden birinin evlenme sırasında ayırt etme gücünden geçici yoksun olması,

-Yanılma, Eşlerden birinin yanılarak evlenmesi,

-Aldatma, Eşlerden birinin aldatılarak evlenmesi,

-Korkutma, Eşlerden birinin korkutularak evlenmesi,

-Küçük veya kısıtlının yasal temsilcinin iznini almadan evlenmesi, şeklinde sayılmıştır.


Sayılan haller dışında evliliğin nispi iptali davası açılması mümkün değildir. Evliliğin nispi iptal sebeplerine dayanarak dava açma hakkı ise eşlere ve bazı durumlarda varsa yasal temsilciye tanınmıştır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.