• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Yasal Mal Rejimi: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Yasal Mal Rejimi: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Bir toplumun temel yapı taşını aile oluşturmaktadır. Bu sebeple ailenin korunması her zaman öncelikli olmuştur. Ayrıca ailenin korunması, kamu düzeninin korunmasını dolaylı olarak sağlamaktadır. Bu korumalardan biri de evlilik süresince tarafların mal rejimleri konusunda yaptıkları sözleşmeler için söz konusudur.

Mal rejimi, evlilik birliği kurulmadan önce veya sonradan evlilik süresince eşlerin sahip oldukları mal varlığı üzerindeki hak ve yükümlülükleri ve evlilik birliği son bulduğunda bu değerler üzerindeki tasarrufları düzenleyen kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Evlilik birliğindeki yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimidir. Aslen bu rejim, evlilik birliği içerisinde edinilen mallar üzerinde eşlerin, ortak söz sahibi olmasına ve kişisel mallarında ise kendilerinin tasarruf hakkının bulunması temeline dayanmaktadır.

Edinilmiş mallara katılma rejimi, eşlerin kişisel malları ve evlilik birliği süresince edinilen mallar ayrımına dayanmaktadır. TMK’nın yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinden itibaren kurulan evliliklerde, başka bir mal rejimi seçilmemişse, geçerli olacak olan rejimdir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde önemli olan ayrım, kişisel mal ve edinilmiş mal ayrımıdır.

TMK m. 219 hükmüne göre edinilmiş mallar:

-Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

-Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personelle yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,

-Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminat,


-Kişisel malların gelirleri, edinilmiş malların yerine geçen değerlerdir.

TMK m.220’de de kişisel mallar düzenlenmiştir. Bu hükme göre kişisel mallar:

-Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,

-Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait olan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,

-Manevi tazminat alacakları, kişisel mallar yerine geçen değerlerdir.


Bu ayrım gereği edinilmiş mallarda eşlerin, karşılıklı olarak edinilen mallar üzerindeki alacak hakkına sahipken; kişisel mallarda sadece o mallara sahip eşin hakkı söz konusudur.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.