• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

İş Sözleşmesinde Değişiklik

İş Sözleşmesinde Değişiklik

İşveren verdiği emir ve talimatlarla iş sözleşmesini değiştirebilmektedir. Çalışma koşullarını ağırlaştırmayan değişiklikler esaslı değildir. Aynı zamanda işverence çalışma koşullarında yapılan değişiklikler işverenin yönetim hakkı kapsamında kalıyorsa, bunlar da esaslı değişiklik sayılmazlar. İşveren esaslı olmayan değişiklikleri her zaman işçinin rızasına gerek olmaksızın yapabilir. Dürüstlük kuralı gereği işçinin uyması gerekmektedir.

 


 

İşçinin çalışma koşullarında önemli değişiklikler meydana getiren, koşulları zorlaştıran, ağırlaştıran değişiklikler esaslıdır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 22. Maddesinin 1. Fıkrasına göre; “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.” Denilmektedir.

 


 

Yani, esaslı değişiklikler için işçinin rızası gerekmektedir. Bu rıza yazılı olarak verilmelidir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. Burada susma ret anlamına gelmektedir.

İş akdinin esaslı unsurlarından olan ücrete ilişkin her türlü değişiklik, ücretsiz izin uygulamaları dahil, esaslı değişiklik niteliği taşır. Ayrıca Yargıtay’a göre ücrette bir indirim söz konusu olmamakla birlikte, yapılan işyeri değişikliğinde yol ücretlerini işçinin karşılamak zorunda bırakılması aleyhe esaslı bir değişiklik oluşturur. İşin niteliğinin değiştirilmesi, taraflar iş yerini iş akdinde belirlemişlerse makul bir uzaklıkta olmayan farklı bir yerde işin görülmesini gerektiren işyeri değişikliği ve işçi için zorluklar getirmesi halinde çalışma saatlerinde değişiklik yapılması da aleyhe esaslı değişiklik kabul edilmektedir.

 


Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.