top of page

Boşanma Hukuku

Boşanma hukuku, evlilik birliğinin yasal olarak sona ermesi süreçlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Boşanma hukuku, boşanma nedenleri, süreçleri, sonuçları ve eşler ile çocukların hak ve yükümlülüklerini ele alır. Boşanma hukukunun temel amacı, boşanma sürecinin adil ve düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak ve tarafların haklarını korumaktır.

Boşanma hukukunun temel kavramları ve ilkeleri şunlardır:

 1. Boşanma nedenleri: Boşanma hukuku, boşanma davalarının açılabilmesi için belirli sebeplerin bulunması gerektiğini öngörür. Bu sebepler, eşlerin birbirine karşı olan sadakat, yardımlaşma ve dayanışma yükümlülüklerini ihlal etmesi veya evlilik birliğinin sürdürülmesinin zorlaşması şeklinde ortaya çıkar. Boşanma nedenleri, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki kategoriye ayrılır.

 2. Anlaşmalı boşanma: Anlaşmalı boşanma, eşlerin evlilik birliğini ortak kararla sonlandırmak istedikleri durumlardır. Bu tip boşanmalarda, eşlerin boşanma protokolü hazırlayarak, mal paylaşımı, nafaka ve velayet gibi konularda anlaşmaya varmaları gerekir. Anlaşmalı boşanma süreci, çekişmeli boşanmaya göre daha hızlı ve daha az maliyetlidir.

 3. Çekişmeli boşanma: Çekişmeli boşanma, eşlerin evlilik birliğini sonlandırmak için birbirine karşı açtığı ve boşanma nedenlerinin belirlenmesi gereken davalardır. Çekişmeli boşanma sürecinde, mahkeme eşlerin iddialarını değerlendirir ve boşanma kararını verir. Çekişmeli boşanma süreci, anlaşmalı boşanmaya göre daha uzun ve daha maliyetli olabilir.

 4. Velayet: Boşanma hukuku, çocukların velayetinin kim tarafından üstlenileceğini düzenler. Boşanma durumunda, mahkeme çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak velayet kararı verir. Velayet, çocukların bakımı, eğitimi, terbiyesi ve temsilinden sorumlu olan eşe verilir.

 5. Nafaka: Boşanma hukuku, boşanma durumunda ekonomik durumu daha zayıf olan eşin veya çocukların maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, diğer eşten talep edilen düzenli ödemeleri düzenler. Nafaka, iki türde olabilir: yoksulluk nafakası ve çocuk nafakası. Yoksulluk nafakası, ekonomik açıdan daha zayıf olan eşe ödenirken, çocuk nafakası, çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla ödenir.

 6. Mal paylaşımı: Boşanma hukuku, eşlerin evlilik süresince elde ettikleri mal varlığının paylaşımını düzenler. Mal paylaşımı, eşlerin mal rejimine bağlı olarak gerçekleşir. Mal rejimleri, evlilik sözleşmesi ile belirlenebilir veya kanunlarla düzenlenen rejimlere tabi olabilir.

 7. Aile konutu: Boşanma hukuku, eşlerin ortak yaşadığı konutun kullanımını ve hakkını düzenler. Boşanma sürecinde, mahkeme aile konutunun kullanımı ile ilgili kararlar alır. Bu kararlar, çocukların ve ekonomik durumu daha zayıf olan eşin menfaatlerini gözetir.

 8. Boşanma süreci: Boşanma hukuku, boşanma sürecinin nasıl işleyeceğini düzenler. Süreç, eşlerin boşanma davası açmasıyla başlar ve mahkeme kararının kesinleşmesiyle son bulur. Boşanma sürecinde, eşlerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla avukatlar görev alır.

 9. Boşanma sonrası haklar ve yükümlülükler: Boşanma hukuku, boşanma sonrasında eşlerin ve çocukların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Boşanma sonrası, eşlerin birbirine karşı olan yükümlülükleri son bulurken, çocuklarla ilgili sorumluluklar devam eder.

 10. Boşanma davaları ve uyuşmazlıkları: Boşanma hukuku, eşler arasında boşanma nedenleri, süreçleri ve sonuçları ile ilgili çeşitli uyuşmazlıkları ve davalara konu olan konuları kapsar. Boşanma hukuku avukatları, tarafların haklarını ve menfaatlerini korumak amacıyla bu tür uyuşmazlıkların çözümünde ve dava süreçlerinde görev alır.

 11. Boşanma hukuku, evlilik birliğinin yasal olarak sona ermesi süreçlerini adil ve düzenli bir şekilde işletmeyi amaçlar ve bu süreçte eşlerin ve çocukların hak ve menfaatlerini korumayı hedefler. Boşanma süreci, hem duygusal hem de hukuki açıdan karmaşık ve zorlu olabilir. Bu nedenle, boşanma hukuku uzmanları, tarafların haklarını ve menfaatlerini korumak, sürecin adil ve düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla önemli bir role sahiptir.

 12. Boşanma hukuku, boşanma süreçlerinde adaletin sağlanması ve aile üyelerinin haklarının korunması için gerekli olan hukuki düzenlemeleri içerir. Bu alandaki uzmanlar, boşanma hukukunun temel kavramlarını ve uygulamalarını bilerek, boşanma süreçlerinin adil ve düzenli bir şekilde işlemesine ve aile üyelerinin haklarının korunmasına yardımcı olurlar. Bu sayede, boşanma hukuku, evlilik birliğinin sona ermesi süreçlerinde adaletin sağlanması ve aile üyelerinin haklarının korunması açısından önemli bir katkı sunar.

bottom of page