top of page

AYIPLI MAL TÜRLERİ

Alınan ürün beklentileri karşılamamışsa ya da beklentileri azaltmışsa bu ürün ayıplı mal olarak nitelendirilir. Ürünlerin, kullanım kılavuzunda belirtilen detaylara göre şekillenmiş olması gerekmektedir. Bu bağlamda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre ayıplı mal; etiketinde, ambalajında, reklamında bildirilenlere uyulmayan, standardında veya teknik düzenlemesinde hata ve eksik olan; tüketicinin beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran, her türlü maddi, ekonomik ve hukuki eksiklikleri içeren maldır. 

-Açık Ayıp: Ürün üzerinde gözle görülür derecede ve detay gerektirmeyen bir çalışmayla anlaşılabilecek ayıp çeşididir. Ürünün herhangi bir parçasının kırık çıkması bu tür ayıplara örnek olabilir.

-Gizli Ayıp: Direkt tespit edilemeyen ve gözle görülmeyen, malın kullanımı esnasında ve ileri ki zamanlarda ortaya çıkan ayıp türüdür. Makinenin kullanılması neticesinde elektrik sisteminde sorun olması gibi.

-Hukuki Ayıp: Ürün üzerinde eksiklik, kırık gibi durumlar söz konusu olmamakla birlikte hukuki sebeplerden malın kullanımının kısıtlanmış ya da tamamen imkansız hale gelmiş olması halinde söz konusu olur. 

-Ekonomik Ayıp: Üründen faydalanma derecesini azaltan, ekonomik değeri düşüren durumlarda mal ekonomik ayıplıdır. Özellikle kullanım kılavuzunda yazan özelliklerin üründe bulunmaması ekonomik ayıbı meydana çıkarır. Örneğin; bulaşık makinesinin 2 yıl bozulmama garantisi verilmesine rağmen 6 ay içinde bozulması.

bottom of page