top of page

Uzmanlık Alanlarımız

Ceza Davası

Ceza Soruşturmalarının başlatılması ve şikayet işlemleri
Ceza soruşturmalarında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi ve/veya şüphelinin temsili
Gözaltı süreçlerinde hukuki yardım ve ifadeye katılma.

İcra Hukuku

İflas Takibi Başlatılması ve İflas Masasında Alacakların Takibi
İcra dosyalarının Devir ve Temlik İşlemlerinin Yapılması İlamlı/İlamsız İcra Takibi Başlatılması

Ticaret Hukuku

Tapu Tescil Davaları
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden kaynaklanan her tür davalar Tapu İptali Davası
Bedeli ödenen ancak devri yapılmayan taşınmazlara ilişkin davalar.

Aile Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Davası
Çekişmeli Boşanma Davası
Evlilik Sözleşmesi Hazırlanması
Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
Velayet Davası

İş Hukuku

İş Sözleşmelerinin Kaleme Alınması Ve Müzakere Edilmesi,
İşçilik Alacakları(Ücret, Fazla Mesai, Yıllık İzin, Genel Tatil, Hafta Tatili, AGİ Alacaklarına İlişkin)
Kıdem Ve İhbar Tazminatı Talepli Davalar

Borçlar Hukuku

Tapu Tescil Davaları
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden kaynaklanan her tür davalar
Tapu İptali Davası
Bedeli ödenen ancak devri yapılmayan taşınmazlara ilişkin davalar.

Boşanma Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Davası
Çekişmeli Boşanma Davası
Evlilik Sözleşmesi Hazırlanması
Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
Velayet Davası

Miras Hukuku

İş Sözleşmelerinin Kaleme Alınması Ve Müzakere Edilmesi,
İşçilik Alacakları(Ücret, Fazla Mesai, Yıllık İzin, Genel Tatil, Hafta Tatili, AGİ Alacaklarına İlişkin)
Kıdem Ve İhbar Tazminatı Talepli Davalar

Yabancılar Hukuku

Tapu Tescil Davaları
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden kaynaklanan her tür davalar
Tapu İptali Davası
Bedeli ödenen ancak devri yapılmayan taşınmazlara ilişkin davalar.

İdare Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Davası
Çekişmeli Boşanma Davası
Evlilik Sözleşmesi Hazırlanması
Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
Velayet Davası

Sigorta Hukuku

İş Sözleşmelerinin Kaleme Alınması Ve Müzakere Edilmesi,
İşçilik Alacakları(Ücret, Fazla Mesai, Yıllık İzin, Genel Tatil, Hafta Tatili, AGİ Alacaklarına İlişkin)
Kıdem Ve İhbar Tazminatı Talepli Davalar

Gayrimenkul Hukuku

Tapu Tescil Davaları
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden kaynaklanan her tür davalar
Tapu İptali Davası
Bedeli ödenen ancak devri yapılmayan taşınmazlara ilişkin davalar.

Tüketici Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Davası
Çekişmeli Boşanma Davası
Evlilik Sözleşmesi Hazırlanması
Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
Velayet Davası

bottom of page