top of page

Miras paylaşımı ve miras hukuku alanında, hukuk büromuzda alanında uzman ve profesyonel geniş kadromuz ile birlikte siz değerli müvekkillerimize destek sağlamaktayız. Herhangi bir hak kaybına uğramamak, telafisi güç zararlara mahal vermemek adına ilgili konu hakkındaki ihtilaflarınızda Bursa Osmangazi merkezli hukuk büromuza danışabilir, miras paylaşımı ve miras hukuku alanında oluşan ihtilafrınızın çözümüne kavuşabilirsiniz. Miras paylaşımı ve miras hukuku alanındaki uyuşmazlıklar hakkında hukuk büromuz tarafından Bursa merkezli olmak üzere, İstanbul, Bursa ve tüm Türkiye genelinde alanında uzman ve geniş kadrosu ile siz değerli müvekkillerimizin sorunlarına çözüm kavuşturmaktadır.

Sizlerde miras paylaşımı ve miras hukuku alanındaki uyuşmazlıklarınız hakkında mağduriyet yaşıyorsanız iletişimden  hukuk büromuza ulaşabilir, profesyonel destek alabilir ve Bursa merkezli olmak üzere Türkiye sınırları dahilinde miras paylaşımı ve miras hukuku konusunda çözüm bulabilirsiniz.


 

Miras Avukatı
 

Tüm Türkiye'de miras avukatı olarak faaliyet gösteren Sünerin Hukuk Bürosu, vasiyetname düzenlenmesi, mirasçıların ve hisselerinin belirlenmesine yönelik mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması, mirasın paylaştırılması başta olmak üzere miras hukuku alanındaki tüm ihtilaflara ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.
 

Miras Hukuku Kapsamındaki İhtilaflara İlişkin Çözümlerimiz
 

Miras hukuku, Medeni Kanun‘da düzenlenmiş olup, kişilerin ölümleri veya haklarında gaiplik kararı çıkması halinde, mirasa konu malvarlığının gerek yasal mirasçılar gerekse diğer mirasçılar arasına ne şekilde paylaştırılacağını ifade etmektedir. Bu bağlamda mirasçılar yasal ve atanmış mirasçılar olmak üzere ikiye ayrılır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın kan hısımları dolayısıyla alt soyu yani çocukları ve torunları, anne ve babası ,büyük anne ve büyük babası, evlilik dışı hısımları, sağ kalan eşi, evlatlık ve nihayetinde miras bırakmaksızın ölmesi halinde de devlettir. Atanmış mirasçı ise miras bırakanın yasal olarak mirasçısı olmamakla birlikte, kendi tasarrufu ile miras bıraktığı kişilerdir. Bu bağlamda, miras paylaşımı yapılırken geriye dönülmesi mümkün olmayan neticelerle karşılaşmamak ve mağduriyet yaşamamak için, mutlaka bir miras avukatına başvurunuz.
 

Mirasın paylaştırılması, miras bırakanın ölümden önce vasiyetname veya miras sözleşmesi düzenlemesi halinde, miras bırakanın yasal mirasçılarının saklı payları baki kalmak üzere, vasiyetnamede yazıldığı şekilde yapılır. Miras bırakanın herhangi bir ölüme bağlı tasarruf yapmamış olması halinde ise, Medeni Kanun’da düzenlendiği üzere yasal mirasçılar arasında miras paylaştırılır.

Bu kapsamda avukatlarımız öncelikle miras bırakanın ölüme bağlı tasarruf işlemlerinin gerçekleştirilmesi, miras kalan malvarlıklarının belirlenmesi ve mirasçılar arasındaki müşterek mülkiyete tabi malların ortaklığının giderilmesi (izale-i şüyu), reddi miras işlemleri ve miras bırakanın ölümden önce saklı paylara zarar verecek şekilde yaptığı tasarrufların iptali de dahil olmak üzere her türlü konuya ilişkin hukuki hizmet vermektedir.
 

Miras Avukatı Olarak Verdiğimiz Hukuksal Hizmetler
 

Sünerin Hukuk Bürosu yalnızca İstanbul sınırları içerisindeki miras konularına hukuki hizmet vermekte olup, miras avukatı ekibimizin verdiği hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:
 

– Vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi, veya vasiyetname veya miras sözleşmesinin iptali işlemleri

– Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması

– Miras kalan malvarlıklarının belirlenmesi (Terekenin Tespiti) ve mirasın mirasçılar arasında paylaştırılması amacıyla ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu)

– Murisin malvarlığını haksız olarak mirasçı olmayanlara devretmiş olması halinde tasarrufun iptali davası açılması

– Murisin mirasçılara borç bırakması halinde mirasın reddi işlemlerinin yapılması

– Miras bırakan’ın ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçılarını mirasçılıktan çıkarması işlemleri

– Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi davalarının açılması

Ankara ilinde ikamet ediyorsanız Ankara Avukatına ulaşabilirsiniz.

Bursa İş Hukuk Avukatı,Bursa iş avukatıBursa icra avukatı, bursa boşanma avukatı, bursa ceza avukatı, bursa ticaret avukatı,bursa işçi avukatı, bursa en iyi ceza avukatı, bursa iş avukatı. 

Bursa İş Hukuk Avukatı,Bursa iş avukatı, Bursa icra avukatı, bursa boşanma avukatı, bursa ceza avukatı, bursa ticaret avukatı,bursa işçi avukatı, bursa en iyi ceza avukatı, bursa iş avukatı. ticaret hukuku Bursa miras avukatı

bottom of page