top of page

DAVA ZAMANAŞIMINI DURDURAN VE KESEN SEBEPLER ( T.C.K. 67)

Kişiler hakkında yapılan yargılama sınırsız bir süreye tabi değildir. Kanun koyucu tarafından suçun soruşturulması ve kovuşturulması kanunda belirtilen ceza miktarına göre belirli bir süreye bağlanmıştır. Bu süre içinde kişinin yargılamasına başlanıp hakkında herhangi bir hüküm kurulamazsa, kişi hakkında davanın düşmesine karar verilmektedir. Bu duruma dava zamanaşımı denilmektedir. Bazı hallerde dava zamanaşımı dururken, bazı hallerde zamanaşımı kesilmektedir. 

  • Zamanaşımı süresinin durması ; Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hallerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar verilmiş olan suç faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımı durur. Duran zamanaşımı, zamanaşımını durduran sebebin ortadan kalkmasıyla birlikte, kaldığı yerden işlemeye devam eder. Örneğin, memur hakkında rüşvet iddiasıyla yapılacak olan soruşturmada, memurun yargılanması açısından soruşturma izni alınması gerekmektedir. İlgili makamdan soruşturma izni başvurusu yapıldığı anda, memur hakkında yapılacak olan yargılamanın zamanaşımı süresi durmaktadır. Soruşturma izni alındığı taktirde zamanaşımı süresi kaldığı yerden işlemeye devam edecektir. 

 

  • Zamanaşımı süresinin kesilmesi ;  Bir suçla ilgili olarak;

 a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi,

 b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi, 

c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi,

d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi, Halinde, dava zamanaşımı kesilir.

Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesme nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar.  Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar. 

Zamanaşımı süresinin kesilmesi durumu, zamanaşımının durmasından farklıdır. Zamanaşımının kesilmesi halinde süre yeniden başlar ancak bu süre en fazla o suçla ilgili kanunda belirtilmiş olan sürenin yarısına kadar uzar. Örneğin, basit kasten yaralama suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Zamanaşımını kesen sebeplerden birinin ortaya çıkması halinde bu süre tekrar baştan başlar ancak bu süre en fazla 12 yıla kadar uzamaktadır. 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

bottom of page