top of page

İştirak nafakası, boşanma yüzünden çocukların velayeti kendisine bırakılmayan eşin,  çocukların bakım, sağlık, eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla hakim tarafından kararlaştırılan bir nafaka türüdür.

İştirak nafakası, boşanma davası sonucunda çocukların velayeti kendisine bırakılan eş talep etmese dahi hakim tarafından takdir edilmektedir. İştirak nafakasındaki amaç, çocukların her türlü ihtiyaçları bakımından yapılacak giderlere, velayeti kendisine bırakılmayan eşin de katılmasını sağlamaktır. 

İştirak nafakasına, aleyhine iştirak nafakasına hükmedilen eşin kusurunun aranmadığı bir boşanma türüdür. Bu nafakadaki temel amaç çocukların bakım, eğitim, sağlık giderlerinin karşılanması olduğundan kusur aranmamaktadır. 

İştirak nafakasına hükmedilirken, çocuğun ya da çocukların eğitim, sağlık ve bakım giderleri göz önüne alınır ancak, nafaka yükümlüsü eşin de içinde bulunduğu ekonomik şartlar da nafaka miktarı belirlenirken değerlendirmeye alınır. 

İştirak nafakası aylık olarak ödenmek olup, mahkeme kararında hangi tarihlerde ödeneceği de belirtilmektedir. Nafaka yükümlüsü belirtilen tarihlerde nafakayı ödemek zorundadır. İştirak nafakası da yoksulluk nafakası gibi süresiz değildir. Çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla iştirak nafakası ortadan kalkar ancak çocuğun ya da çocukların eğitim hayatı devam etmekte ise nafaka yükümlüsü iştirak nafakasını ödemeye devam edecektir. 

İştirak nafakası yükümlüsü, nafakayı ödemekle mükelleftir. Kanun koyucu iştirak nafakasının ödenmesi sağlamak amacıyla bir takım düzenlemeler yapmıştır.  Nafaka yükümlüsü, nafakayı ödemediği taktirde, maaşına haciz konulabilmektedir. Aynı şekilde nafaka yükümlüsünü maaşında başka bir haciz dahi olsa, nafaka miktarı nafaka yükümlüsünün maaşından tahsil edilmektedir. 

İştirak nafakasının maaştan kesilemediği taktirde ya da nafaka yükümlüsünün hiçbir yerden gelirinin olmaması halinde nafaka yükümlüsü, nafakayı ödemekten kurtulamamaktadır. Nafaka yükümlüsü nafakayı ödemediği taktirde, nafaka alacaklısının şikayeti üzerine diğer şartların da mevcut olması durumunda İİK 344. maddesine göre 3 aya kadar tazyik hapsine mahkum edilecektir. Nafaka yükümlüsünün keyfi olarak nafakayı ödememesi halinde bu düzenleme doğru gibi görünse de, çalışma imkanı olmayan, iş bulamayan nafaka yükümlüsü için, nafaka borcu yüzünden tazyik hapsine mahkum edilecek olmak bir hukuk ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacaktır. 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

bottom of page