top of page

TEDBİR NAFAKASI

Tedbir nafakası, boşanma davası açılmadan önce veya boşanma davası açıldıktan sonra, eşlerden birinin ödemekle yükümlü olduğu nafaka türüdür.

Tedbir nafakası boşanma davası açılmadan önce, eşlerden birinin evlilik birliğinin devamını zora sokacak davranışlar göstermesi nedeniyle, diğer eşin isteği doğrultusunda hakim tarafından hükmedilen nafaka türüdür. Medeni Kanun 197/2 uyarınca boşanma davasından öce hükmedilecek tedbir nafakası düzenlenmiştir. ‘’ Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır. ‘’ 

Tedbir nafakası eşlerden birinin haksız davranışı nedeniyle, ortak hayatın diğer eş açısından çekilmez hale gelmesi nedeniyle hükmedilen bir nafaka türüdür. Boşanma davasından önce istene tedbir nafakası aile mahkemesinden istenebilmektedir. Tedbir nafakası isteyen eş varsa çocukları çocuklar için de tedbir nafakası isteyebilmektedir. 

Tedbir nafakası boşanma davasıyla beraber de istenebilmektedir. Medeni Kanun 169 uyarınca: ‘’ Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır.’’Bu madde hükmü uyarınca hakim tarafından boşanma davası görülürken, nafaka isteyen eş ya da çocuklar lehine tedbir nafakasına hükmedebilmektedir. 

Tedbir nafakası adı üstünde tedbir niteliğinde bir nafakadır. Boşanma davası kararı ile birlikte bu nafakanın yerini yoksulluk nafakası ya da iştirak nafakası almaktadır. Tedbir nafakası, boşanma davası süresince, nafaka isteyen eşin ya da çocukların asgari geçimini sağlayacak şekilde ve nafaka yükümlüsü eşin de sosyal ve ekonomik durumu göz önüne alınarak hakim tarafından belirlenmektedir. 

Tedbir nafakası, yoksulluk ve iştirak nafakası gibi ödenmediği zaman, hapsen tazyik gibi bir yaptırıma tabi değildir. Tedbir nafakası ödenmediği taktirde, nafaka alacaklısı eş, nafaka alacağını haciz yoluyla tahsil edebilmektedir. 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

bottom of page