YOKSULLUK NAFAKASI 

Yoksulluk nafakası, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan tarafa, aile mahkemesi tarafından diğer tarafın ödemekle yükümlü olduğu nafaka türüdür. 

Yoksulluk nafakası boşanma yüzünden geçinmekte zorluk yaşayacak olan tarafa belirli şartların varlığı halinde, diğer tarafın maddi destek olmasını sağlayacak Medeni Kanun madde 175’de düzenlenmiş bir müessesedir. 

Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için, Medeni Kanun uyarınca bazı şartların oluşması gerekmektedir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. (M.K. 175/1) 

  • Yoksulluk nafakasına hükmedilmesinin ilk şartı, taraflardan birinin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olmasıdır. 

  • Lehine yoksulluk nafakasına hükmedilecek tarafın kusurunun daha ağır olmaması gerekmektedir. 

  • Aleyhine nafaka hükmedilecek tarafın kusurlu olması aranmaz. 

Yoksulluk nafakası belirlenirken, tarafların ekonomik durumları, lehine nafaka hükmedilecek tarafın giyinme, barınma ihtiyaçları göz önüne alınarak hakim tarafından uygun bir bedel olarak belirlenmektedir. Nafaka belirlenirken, mahkemece tarafların ekonomik durumlarının tespiti amacıyla ilgili kolluğa müzekkere yazılır ve tarafların sosyal ekonomik durumları tespit edilir.

Yoksulluk nafakası boşanmaya bağlı diğer tazminat durumlarından farklı olarak, nafaka yükümlüsünde kusur aranmaz. Nafaka yükümlüsü ve lehine nafaka talep edilecek olan taraf eşit kusurlu olsa dahi mahkeme tarafından yoksulluk nafakasına hükmedilebilmektedir. 

Yoksulluk nafakası kanun gereği süresiz olarak ödenmektedir. Bu durum bir takım sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Nafaka yükümlüsü eş yeni bir hayat kurmak istediğinde, üzerinde süresi nafaka yüküyle yeni bir hayata başlamakta  ve ikinci evliliğinde ekonomik sıkıntılarla boğuşmaktadır. Kanımızca nafaka eşlerin kusur durumuna göre, evlilikte geçirdikleri süreye göre bir değerlendirmeye tabi tutulmalı ve süreli olmalıdır. Süresi nafaka durumu çoğu zaman toplumun kanayan yarası haline gelmiştir. 

Yoksulluk nafakasında Yargıtay’ın değişik uygulamaları göze çarpmaktadır. Mesela Yargıtay, nafaka yükümlüsü erkek eş çalışmasa da, erkek eşin nafaka ödemesine karar verebilmektedir. 

Yoksulluk nafakası boşanma davası ile birlikte talep edilebileceği gibi, Medeni Kanun 178/1 maddesi uyarınca, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde de açılabilmektedir. 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.