top of page
  • Av.Vedat Can SÜNERİN

Hakaret Suçu

Hakaret suçu, bir kişinin başka bir kişiye karşı onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz veya davranışla rencide etmesi olarak tanımlanabilir. Hakaret suçu, hem insanlar arasında hem de sosyal medya ve diğer iletişim araçları aracılığıyla gerçekleşebilir.


Hakaret Suçu Tanımı


Hakaret suçu, bir kişinin, başka bir kişiyi onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz veya davranışla meydana gelen fiil olarak tanımlanır. Hakaret cümlesi, sözlü veya yazılı olarak, sahip olduğu hareketlerle, resim, video veya başka herhangi bir iletişim aracıyla gerçekleştirilebilir. Ayrıca, hakaret etmek, alenen veya gizlice, birebir veya üçüncü şahısların önünde işlenebilir.


Yaptırımlar ve Hukuki Süreç


Türkiye'de Türk Ceza Kanunu'na göre hakaret suçu, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılabilir. Hakaret suçunun işlenme şekli ve mağdurun durumu, cezanın tayininde etkili olabilir.

Hakaret suçunda, mağdurun şikayeti üzerine dava açılabilir ve hukuki süreç başlar. Şikayet süresi, suçun öğrenildiği tarihten itibaren altı ay, suçun işlendiği tarihten itibaren ise beş yıl içinde yapılmalıdır.


İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu


İnternet ve sosyal medya, hakaret suçlarının işlenmesinde yaygın olarak kullanılan platformlardır. Sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler, aynı şekilde Türk Ceza Kanunu kapsamı ve yaptırımlara tabi tutulabilir.

bursa ceza avukatı
bursa ceza avukatı

11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page