top of page
 • Av.Vedat Can SÜNERİN

Nafaka


Nafaka, evlilik veya boşanma süreçlerinde ortaya çıkan maddi sorumlulukların düzenlenmesi için hukuk düzenlemeleri ile sağlanan bir yükümlülüktür. Nafaka, eşlerin ve çocukların yaşamlarını sürdürebilmeleri ve maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla ödenen tutarlardır. Bu yazıda, nafaka konusundaki hukuki düzenlemeler, nafaka türleri ve önemi üzerinde durarak bir anlatım sunuyoruz.

Nafaka Türleri

 1. Tedbir Nafakası: Boşanma davası sürecinde geçici olarak belirlenen nafaka türüdür. Davanın devamı süresince, ihtiyaç sahibi eşin geçimini sağlamak amacıyla ödenir.

 2. Yoksulluk Nafakası: Boşanma sonrasında maddi açıdan mağdur olan eşin geçimini sağlamak amacıyla ödenen nafakadır. Süresi ve miktarı, tarafların durumuna göre belirlenir.

 3. İştirak Nafakası: Boşanma durumunda velayeti almayan ebeveynin, çocukların bakım, eğitim ve sağlık giderleri için ödemesi gereken nafakadır. Çocukların ihtiyaçlarına göre belirlenir ve 18 yaşına kadar ödenir.

Nafaka Belirlenmesinde Dikkate Alınan Unsurlar

 1. Tarafların Ekonomik Durumu: Eşlerin gelir ve giderleri, mal varlıkları ve yaşam standartları dikkate alınarak nafaka miktarı belirlenir.

 2. Çocukların Yaşı ve İhtiyaçları: Çocukların yaşı, eğitim, sağlık ve bakım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, iştirak nafakası miktarı ve süresi tespit edilir.

 3. Eşlerin Kusur Durumu: Boşanma sebeplerine göre eşlerin kusur durumu, nafaka talepleri ve miktarları üzerinde etkili olabilir.

Nafakanın Önemi

 1. Maddi Güvence: Nafaka, boşanma sonrasında maddi açıdan mağdur olan eş ve çocukların geçimini sağlamaya yardımcı olarak, maddi güvence sunar.

 2. Eşler Arasındaki Adaletin Sağlanması: Nafaka, eşler arasında maddi dengenin sağlanması ve boşanma sürecinde ortaya çıkan ekonomik zorlukların hafifletilmesine katkıda bulunur.

 3. Çocukların İhtiyaçlarının Karşılanması: İştirak nafakası, çocukların bakım, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için maddi destek sağlayarak, çocukların refah seviyesini korumaya yardımcı olur.

 4. Toplumsal Sorumluluk: Nafaka düzenlemeleri, eşlerin ve çocukların yaşamlarını sürdürmelerine destek olarak, toplumsal düzen ve huzurun korunmasına katkıda bulunur.

Nafakanın Sonlandırılması ve Değiştirilmesi

 1. Nafakanın Sonlandırılması: Nafaka, belirli koşullar altında sona erebilir. Yoksulluk nafakası, eşlerin yeniden evlenmesi, ölüm veya ekonomik durumlarının iyileşmesi durumunda sona erer. İştirak nafakası ise çocukların 18 yaşına gelmesi, evlenmesi veya ekonomik bağımsızlığını kazanması durumunda sona erer.

 2. Nafakanın Değiştirilmesi: Nafaka miktarının artırılması veya azaltılması, tarafların maddi durumlarında meydana gelen önemli değişiklikler nedeniyle talep edilebilir. Bu durumda, mahkeme yeni koşulları değerlendirerek nafaka miktarında değişiklik yapabilir.

Sonuç

Nafaka, eşler ve çocukların maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olmak amacıyla hukuk düzenlemeleri ile belirlenen bir yükümlülüktür. Farklı nafaka türleri, boşanma sürecinde ve sonrasında, tarafların ekonomik durumları ve ihtiyaçlarına göre belirlenir. Nafaka, maddi güvence sağlayarak, eşler arasındaki adaletin sağlanması ve çocukların refah seviyesinin korunması açısından büyük önem taşır. Nafakanın sonlandırılması ve değiştirilmesi ise, belirli koşullar altında gerçekleştirilebilir.

bursa aile avukatı
bursa aile avukatı

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page