• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Babalık Davası

Babalık Davası

Çocukların “ideal” bir aile ortamında büyümeleri gelişimleri açısından daha faydalı olmasıyla birlikte,  gerekli aile şartlarının oluşmaması gibi hallerde  çocuğun anne ve babasını tanıması ve aralarındaki soy bağı ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Bu kapsamda babalık davası evlilik birliği içerisinde doğmayan çocuk ile biyolojik babası arasındaki hukuki ilişkiyi kuran dava türüdür. Medeni Kanununa göre evlilik birliği içerisinde doğan çocuklarda baba ile hukuki ilişkinin kurulması için ayrıca hukuki işlem gerekmemektedir. Ancak evlilik birliği dışında doğan çocuklar ile babaları arasında soybağı, babanın çocuğu hukuken tanımasıyla başlamaktadır.


Hukukumuzda anne ile çocuk arasındaki soybağı doğumla birlikte hukuken kurulduğu için ayrıca bir kanuni düzenleme aranmamaktadır. Bu bakımdan annenin soy bağı kurulması açısından evli olup olmamasının önemi bulunmamaktadır. Babalık davasında önşart olarak bulunması gereken iki unsur:

Çocuğu dünyaya getiren annenin belli olması ,

Çocukla başka bir baba arasında soybağının kurulmamış olması gerekmektedir.

Bu iki önşartın sağlandığı hallerde soybağının krurulması ve babanın çocuğunu tanıması adına babalık davası açılabilmektedir.

Babalık davasını açabilme hakkına sahip olan taraflar sadece anne ve çocuktur. Bunlar dışında hiçkimse hukuki yararı bulunduğu iddiası ile babalık davası açma yetkisine haiz değildir.  Ergin olmayan çocukların babalık davası kayyum tarafından da açılabilmektedir. Babalık davası kamu hukukuna ilişkin bir dava türü olduğu için Cumhuriyet Savcısı ile Hazineye de dava ihbar edilmektedir. Babalık davası soybağının kurumasına ilişkin olduğu için yaşıyorsa babaya karşı, baba vefat etmişse yasal mirasçılarına karşı da açılabilmektedir. Babalık davası süresince çocuk için nafaka bağlanması talebinde bulunulabileceği gibi, davanın sonucunda baba ile çocuk arasında soybağının kurulması ile anne ,Türk Medeni Kanunu’nun 304. Maddesi gereğince doğum giderleri ile doğuma bağlı olarak kaynaklanan geçim giderlerinin karşılanması talebinde de bulunabilmektedir.


Babalık davasında ispat davacı taraf üzerindedir. Türk Medeni Kanunu’nun 284. Maddesinde soybağına ilişkin davalarda yargılama süreciyle ilgili olarak:” Taraflar ve üçüncü kişiler, soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdürler. Davalı, hâkimin öngördüğü araştırma ve incelemeye rıza göstermezse, hâkim, durum ve koşullara göre bundan beklenen sonucu, onun aleyhine doğmuş sayabilir.” hükmüyle tarafların ispat konusunda üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmelerinin önemini belirtmiştir.


Babalık davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olmakla birlikte, yetkili mahkeme taraflardan birisinin dava veya çocuğun doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesidir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde, Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi sıfatı ile davaya bakmakla görevlidirler.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.