top of page
Bursa Ceza Avukatı
Bursa Ceza Avukatı Sünerin

Sünerin Hukuk ve Danışmanlık - Bursa En iyi Ceza Avukatı
 
Avukat bir serbest meslek mensubudur. Avukatın yaptığı iş bir kamu hizmetidir. Avukatlar hakkında yasal düzenlemeler Avukatlık Kanunu’nda yer almaktadır. Bu kanun kapsamında avukatlık mesleğinde branşlaşma bulunmadığı gibi “ceza avukatı” ya da “ağır ceza avukatı” şeklinde alanlar bulunmaktadır. İnternet üzerinden “Bursa en iyi ceza avukatı” veya “Bursa ağır ceza avukatı” olarak çıkan internet siteleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kanunda ceza avukatı şeklinde bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Ceza davalarına giren avukatların kendini ceza avukatı olarak takdim etmesi dahi hukuka aykırıdır. Fakat halk arasında ceza davalarına giren avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir.

Bursa, ceza avukatı;
 

 • Ağır Ceza Mahkemeleri

 • Asliye Ceza Mahkemeleri

 • Çocuk Ceza Mahkemeleri

 • Sulh Ceza Hakimliği

 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)

 • Yargıtay (Temyiz)


Görülen davalara bakar.

Bursa avukatları hakkında detaylı bilgiyi baronun sitesinden alabilirsiniz. https://www.bursabarosu.org.tr/tr/default.html

Bursa, Ağır Ceza Avukatı

Bursa  Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?


Ceza avukatı; asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi görev alanına giren tüm davalara bakan avukattır. Bir sonraki başlıkta ağır ceza avukatı tarafından bakılacak davalar yazılacağı için burada sadece asliye ceza mahkemesi görev alanına giren davalar sayılacaktır.
 

 • Göçmen kaçakçılığı

 • İntihara yönlendirme

 • Taksirle öldürme

 • Kasten yaralama

 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

 • Taksirle yaralama

 • İnsan üzerinde deney

 • Organ veya doku ticareti

 • Eziyet

 • Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme.

 • Kısırlaştırma

 • Cinsel taciz

 • Tehdit

 • Şantaj

 • Cebir

 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

 • Konut dokunulmazlığının ihlali

 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma

 • Haberleşmenin engellenmesi

 • Hakaret

 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal

 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

 • Özel hayatın gizliliğini ihlal

 • Kişisel verilerin kaydedilmesi

 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

 • Hırsızlık

 • Mala zarar verme

 • Hakkı olmayan yere tecavüz

 • Güveni kötüye kullanma

 • Bedelsiz senedi kullanma

 • Dolandırıcılık

 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

 • Çevrenin kasten kirletilmesi

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma

 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak

 • Mühürde sahtecilik

 • Mühür bozma

 • Resmi belgede sahtecilik

 • Özel belgede sahtecilik

 • Açığa imzanın kötüye kullanılması

 • Suçu ve suçluyu övme

 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

 • Hayasızca hareketler

 • Müstehcenlik

 • Fuhuş

 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

 • İhaleye fesat karıştırma

 • Edimin ifasına fesat karıştırma

 • Bilişim sistemine girme

 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

 • Görevi kötüye kullanma

 • Görevi yaptırmamak için direnme

 • İftira

 • Suç üstlenme

 • Suç uydurma

 • Yalan tanıklık

 • Suçu bildirmeme

 • Cumhurbaşkanına hakaret


Bursa Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ağır ceza mahkemesi, ilk derece sıfatıyla kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görevi, 5235 Sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilmiştir. Bursa ağır ceza avukatı altta belirtilen ceza davalarına bakan avukata denir. Bursa ağır ceza avukatı müvekkil ile vekalet ilişkisini kurduktan sonra tüm soruşturma ve kovuşturma sürecini titizlikle yürütür.

5235 Sayılı Kanun’un 12. Maddesinde ağır ceza mahkemesi görev alanına bir suçun girmesi için suç vasfı ve ceza miktarı önem arz eder. Ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen suçlara asliye ceza mahkemesi görevlidir. Kişi, 18 yaşından küçük ise çocuk ağır ceza mahkemesi görevlidir.
 

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren, yani üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir.

 • Soykırım

 • İnsanlığa karşı suçlar

 • Örgüt

 • Kasten öldürme

 • Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi

 • İşkence

 • Cinsel saldırı

 • Çocukların cinsel istismarı

 • Reşit olmayanla cinsel ilişki

 • Yağma

 • Nitelikli dolandırıcılık

 • Hileli iflas

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

 • Parada sahtecilik

 • Rüşvet

 • Zimmet

 • İrtikap

 • Devletin egemenlik alametlerini aşağılama

 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar

 • Milli savunmaya karşı suçlar

 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk

 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.


Bursa Ceza Avukatı Nerelerde Hizmet Verir?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereği avukatların bir baroya kayıtlı olması gereklidir. Fakat işlerini tüm Türkiye genelinde alabilir. Burada önemli olan husus ceza davasının düzgün, profesyonel ve eksiksiz yürütülmesidir. Bursa ceza avukatı Bursa merkez ve ilçeleri başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde hizmet verir.


Bursa, Ceza Avukatı Ücretleri

Busa ceza avukatı ücretleri belirlerken taraflar serbestçe anlaşabilir. Burada önemli olan avukatın bilgi ve tecrübesi, dosyaya sarf edeceği emek ve uyuşmazlığın konusudur. Bu kapsamda ücret belirlenir. Fakat belirlenen bu ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden düşük olamaz. Bu ücret devlet tarafından belirlenen en düşük ücrettir.


Bursa, Avukatları

Bir Ceza avukatı ile çalışırken çok titiz ve dikkatli davranılmalıdır. Ceza davaları özenli hukuki destek ve avukatlık hizmeti gerektiren davalardır. Ceza davası neticesinde çıkacak sonuç hayatınızı etkileyebilecektir. Dava aşamasında yapılacak hatalı bir işlemin ileride telafisi mümkün olmayabilir. Bu nedenle Bursa, ceza avukatı dosyayı iyi anlamalı ve yorumlamalıdır.

Bursa, avukatları;
 

 • Şikayet ve suç duyurusunda bulunma

 • Tutukluluğa itiraz

 • Adli kontrole itiraz

 • Savcılık ve sulh ceza hakimliğinde sorguya katılma

 • Asliye ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme

 • Ağır ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme

 • Cezaevi ziyareti

 • İnfaz sürecinde hataların düzeltilmesi

 • İstinaf ve temyize


Başvurma gibi ceza davasıyla ilgili her türlü işlemi yerine getirir.

Bursa avukatları şikayet ve ihbarın yapılmasında hizmet verebileceği gibi, ceza davası aşaması sonrasında da istinaf ve temyiz aşamalarını da takip eder. Bu nedenle Bursa avukatları seçilirken titizlikle araştırılmalıdır. Avukatın tecrübesi önemlidir.

Bursa boşanma avukatı, bursa anlaşmalı boşanma avukatı,bursa icra avukatı,bursa ceza avukatı,bursa en iyi ceza avukatı,
bursa ticaret avukatı, nilüfer ceza avukatı, bursa boşanma, bursa icra, bursada ceza avukatı.- Ceza Avukatı - Boşanma Avukatı - İcra ve Borclar Hukuku Avukatı - İş Avukatı - Borç ve Alacak Avukatı

Bursa ceza avukatı, Bursa Boşanma Avukatı, Bursa icra Avukatı, Bursa İş Avukatı, BursaTicaret Avukatı, Bursa En İyi avukat, Sünerin Hukuk Avukat,Av.vedat can sünerin , En iyi Ceza Avuatı, En iyi Boşanma Avukatı.

depositphotos_397213056-stock-illustration-luxury-logo-design-vector-icon_edited_edited.pn

Av. Vedat Can

SÜNERİN

TELEFON

Telefon : 0 224 503 65 76

Gsm      : 0 539 819 24 42

Adres

Adres: Panayır, Biçen Plaza, İstanbul Cd No:387 D:Kat:4 No:24, 16220 Osmangazi/Bursa

Takip Edin

bottom of page