top of page

Sünerin Hukuk İŞ Hukuku Bursa

İşçilik Alacakları ve Kıdem Taminatı ile ilgili arabuluculuk başvurusu ve mahkeme yoluyla işçilik alacakları ve kıdem tazminatı ücretlerinin istenmesini içeren dilekçelerin alanında uzman avukatlar tarafından yürütülmesi daha sağlıklı olacaktır. Zira anılan başvuruların yapılması ve yürütülmesi sırasında yapılabilecek hatalar; ciddi derecede hak kayıplarına yol açabilecektir. Bu nedenle işçilik alacakları ve kıdem tazminatı ile ilgili izlenecek yol ve yapılacak başvurular hakkında herhangi bir hak kaybının önüne geçmek adına müvekkillerimiz ile detaylı görüşmeler yapılmakta ve gerekli tüm işlemler Ankara'da bulunan hukuk büromuz tarafından titizlikle yerine getirilmektedir.

İşçilik alacakları ve kıdem tazminatı hakkındaki davalar ile ilgili olarak, hukuk büromuzda alanında uzman ve profesyonel geniş kadromuz ile birlikte siz değerli müvekkillerimize destek sağlamaktayız. Herhangi bir hak kaybına uğramamak, telafisi güç zararlara mahal vermemek adına ilgili konu hakkındaki ihtilaflarınızda Bursa Osmangazi merkezli hukuk büromuza danışabilir, işçilik alacakları ve kıdem tazminatı davaları alanında oluşan ihtilaflarınızın çözümüne kavuşabilirsiniz. Hak kaybına uğranılmaması adına işçilik alacakları ve kıdem tazminatı davaları için uzman kadromuz ile profesyonel destek almak için iletişimden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşçilik alacakları ve kıdem tazminatı davaları alanında hukuk büromuz tarafından Bursa merkezli olmak üzere, ve tüm Türkiye genelinde alanında uzman ve geniş kadrosu ile siz değerli müvekkillerimizin sorunlarına çözüm kavuşturmaktadır.

Sizlerde işçilik alacakları ve kıdem tazminatı davaları konusunda mağduriyet yaşıyorsanız iletişimden hukuk büromuza ulaşabilir, profesyonel destek alabilir ve Bursa merkezli olmak üzere Türkiye sınırları dahilinde İşçilik alacakları ve kıdem tazminatı konusunda çözüm bulabilirsiniz.

İş Hukuku

İş Sözleşmelerine İlişkin Hukuki Çözümlerimiz

İş Kanunu, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir. İş sözleşmesi ise işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, iş verenin de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan bir sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması gerekir.

İş hukuku kapsamında görülen ihtilaflar çok çeşitli olmakla birlikte, genellikle belirsiz süreli sözleşmelerin işveren veya işçi tarafından fesh edilmesi ve işveren tarafından feshin geçersiz olması halinde işe iade davası ve tazminat davaları şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Avukatlarımız, iş sözleşmeleri kapsamında işçilerin haksız fesih halinde özlük haklarının talep edilmesi ve işe iade davası açılması, feshin kötü niyetli yapılması halinde kötü niyet tazminatı talep edilmesi hizmetlerinin yanı sıra iş kanununun ihlali halinde kesilen para cezalarına itiraz davaları başta olmak üzere, işverenlerin hukuki ihtiyaçlarına da karşılık vermektedir.

İş Hukuku Sünerin Hukuk Ofisi Verdiği Hizmetler

SÜNERİN hukuk Bürosu Bursa ve tüm Türkiye'de  hukuki hizmet vermekte olup, iş hukuku avukatı ekibimizin İş Kanunu kapsamında verdiği hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

– Haksız işten çıkarma nedeniyle kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık ücretli izin ve genel tatil tazminatlarının takibi

– Ödenmeyen işçi alacaklarının takibi

– İşçinin eksik ödenen primlerinin gerçek maaşı üzerinden ödenmesinin temin edilmesi

– İşverenin kötü niyetli olarak işçinin işine son vermesi halinde (sendikal veya ayrımcılık vs. sebepler) kötü niyet tazminatı talep edilmesi

– İş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesi halinde işe iade davası açılması

– İş yerinde meydana gelen kazalar nedeniyle ortaya çıkan zararların takibi

– İşveren ve işçi ilişkisi kapsamında iş sözleşmesinin hazırlanması

– İşçinin iş sözleşmesini ihbar süresine uymaksızın feshetmesi halinde ihbar tazminatının takibi

– İşverenlerin engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu ihlaline ilişkin ihtilaflara ilişkin hukuki destek

– İş Kanunu kapsamında işveren aleyhine kesilen para cezalarına karşı itirazların yapılması.

Antrepo Alanında İşçiler
Konfeksiyon Fabrikası

Bursa İş Hukuk Avukatı,Bursa iş avukatıBursa icra avukatı, bursa boşanma avukatı, bursa ceza avukatı, bursa ticaret avukatı,bursa işçi avukatı, bursa en iyi ceza avukatı, bursa iş avukatı. 

bottom of page