top of page

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, ticari işletmeler ve ticari faaliyetlerle ilgili hukuki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ticaret hukuku, şirketlerin kuruluşu, yönetimi ve tasfiyesi, ticari sözleşmeler, borçlar ve alacaklar, rekabet hukuku ve fikri mülkiyet hakları gibi birçok konuyu kapsar. Ticaret hukukunun temel amacı, ticari faaliyetlerin adil ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve ticari işletmeler arasındaki ilişkileri düzenlemektir.

Ticaret hukukunun temel kavramları ve ilkeleri şunlardır:

 1. Ticari işletme ve tacir: Ticari işletme, sürekli gelir elde etme amacıyla kurulan ve işletilen ekonomik bir birimdir. Tacir ise, ticari işletmeyi işleten gerçek veya tüzel kişidir.

 2. Şirketler: Ticaret hukuku, şirket türlerini ve bu şirketlerin kuruluş, yönetim, denetim ve tasfiye süreçlerini düzenler. Şirket türleri arasında anonim şirket, limited şirket, komandit şirket ve kolektif şirket gibi yapılar bulunmaktadır.

 3. Ticari sözleşmeler: Ticaret hukuku, ticari işletmeler arasında yapılan sözleşmeleri düzenler. Bu sözleşmeler, satış, kiralama, taşıma, sigorta ve kredi gibi çeşitli konuları kapsar.

 4. Borçlar ve alacaklar: Ticaret hukuku, ticari işletmelerin borç ve alacak ilişkilerini düzenler. Bu kapsamda, borçların ifası, temerrüt, borçların zamanaşımı ve alacakların tahsili gibi konular ele alınır.

 5. Rekabet hukuku: Ticaret hukuku, ticari işletmeler arasındaki rekabeti düzenleyen hukuk kurallarını içerir. Rekabet hukuku, işletmelerin haksız rekabetten korunmasını ve tüketicilerin çıkarlarının korunmasını amaçlar.

 6. Fikri mülkiyet hakları: Ticaret hukuku, ticari işletmelerin fikri mülkiyet haklarını düzenler. Bu haklar arasında patent, marka, endüstriyel tasarım ve telif hakkı gibi konular bulunmaktadır.

 7. Ticari temsil ve vekillik: Ticaret hukuku, ticari işletmelerin temsilcileri ve vekilleri arasındaki ilişkileri düzenler. Bu ilişkiler, işletmelerin adına ve hesabına yapılan işlemleri ve bu işlemerden doğan hak ve yükümlülükleri kapsar.

 8. Deniz ve taşıma hukuku: Ticaret hukuku, deniz ticareti ve uluslararası taşımacılıkla ilgili hukuki düzenlemeleri içerir. Bu alan, gemi ve yük sahiplerinin, navlun sözleşmelerinin, sigorta ve taşıma belgelerinin düzenlenmesini kapsar.

 9. İflas ve konkordato: Ticaret hukuku, ticari işletmelerin mali zorluklar yaşaması ve borçlarını ödeyememesi durumunda uygulanacak iflas ve konkordato süreçlerini düzenler. İflas, işletmenin mal varlığının tasfiye edilerek borçlarının ödenmesi sürecini, konkordato ise borçların yeniden yapılandırılması ve ödenmesi sürecini kapsar.

 10. Ticari dava ve uyuşmazlık çözümü: Ticaret hukuku, ticari işletmeler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde mahkemelerin rolünü ve yetkilerini düzenler. Ticari mahkemeler, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve adaleti sağlamak için çalışır.

 11. Ticaret hukuku, ticari işletmeler ve ticari faaliyetlerle ilgili hukuki ilişkileri düzenleyen geniş bir hukuk dalıdır. Bu alanın uzmanları, ticaret hukukunun temel kavramlarını ve uygulamalarını bilerek, ticari işletmelerin adil ve düzenli bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlar. Ticaret hukuku, ticari işletmelerin, tüketicilerin ve toplumun çıkarlarını gözeterek, ekonomik yaşamın düzenli ve etkin bir şekilde sürdürülmesine katkıda bulunur.

dan-schiumarini-dcL8ESbsGis-unsplash copy.jpg

Our Mission Is to Empower

24

Professional Online Modules

16

Industry Leading Mentors

4,000

Qualified School Graduates

99%

Satisfaction Rated by Students

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page.


​This is a great space to write a long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors.

Our Core Values

We practice what we preach

Integrity

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.

Accountability

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.

Knowledge

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.

Commitment

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.

Passion

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me

We Work With the Very Best

bottom of page