top of page

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku, tüketicilerin haklarını koruyan ve düzenleyen bir hukuk dalıdır. Tüketici hukuku, tüketicilerin mal ve hizmet satın alırken, kullanırken ve bu süreçlerde karşılaştıkları sorunlarla ilgili haklarını ve yükümlülüklerini düzenler. Ayrıca, bu hukuk dalı, tüketicilerin çıkarlarını korumak amacıyla, ticari işletmelerin ve hizmet sağlayıcıların uymaları gereken standartlar ve yükümlülükleri belirler.

Tüketici hukukunun temel kavramları ve ilkeleri şunlardır:

 1. Tüketici ve satıcı tanımları: Tüketici, kişisel ve ailevi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve hizmet satın alan gerçek kişidir. Satıcı ise, tüketiciye mal veya hizmet sunan gerçek veya tüzel kişidir.

 2. Tüketici hakları: Tüketici hukuku, tüketicilere bilgi alma, seçim yapma, güvenli mal ve hizmet kullanma, sözleşme özgürlüğü ve düşünce ve inançlarını açıklama gibi temel haklar tanır.

 3. Ürün ve hizmet kalitesi: Tüketici hukuku, satılan ürünlerin ve hizmetlerin uygun kalite standartlarında olmasını ve tüketicinin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını koruyacak şekilde sunulmasını zorunlu kılar.

 4. Ayıplı mal ve hizmetler: Tüketici hukuku, satın alınan ürünlerin ve hizmetlerin ayıplı olduğu durumlarda tüketicinin haklarını düzenler. Ayıplı mal veya hizmet, sözleşmede ya da yasal düzenlemelerde belirtilen niteliklere veya kullanım amacına uygun olmayan ürün veya hizmettir.

 5. Tüketici sözleşmeleri: Tüketici hukuku, tüketici ile satıcı arasında yapılan sözleşmeleri düzenler. Bu sözleşmelerde, tarafların hak ve yükümlülükleri, mal veya hizmetin niteliği, fiyatı, teslimat ve ödeme koşulları gibi konular ele alınır.

 6. Tüketiciye sunulan bilgiler: Tüketici hukuku, satıcıların tüketicilere mal ve hizmetlerle ilgili doğru, açık ve anlaşılır bilgiler sunmasını zorunlu kılar. Bu bilgiler, ürünün özellikleri, fiyatı, kullanım koşulları, garanti süresi ve satıcının kimliği gibi konuları içermelidir.

 7. Tüketici kredisi ve borç ilişkileri: Tüketici hukuku, tüketicilerin kredi ve borç ilişkilerini düzenler. Bu kapsamda, kredi sözleşmeleri, faiz oranları, geri ödeme koşulları ve tüketicinin hakları ve yükümlülükleri ele alınır.

 8. Garanti ve servis hizmetleri: Tüketici hukuku, satıcıların ve üreticilerin garanti ve servis hizmetleri sunma yükümlülüklerini düzenler. Bu hizmetler, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin sorunlarını gidermek ve ürünün kullanım süresini uzatmak amacıyla sağlanır.

 9. Tüketici şikayetleri ve uyuşmazlık çözümü: Tüketici hukuku, tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlık çözümü süreçlerini düzenler. Bu kapsamda, tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri, tüketici şikayetlerini değerlendirir ve uyuşmazlıkları çözmek için kararlar verir.

 10. Reklam ve satış yöntemleri: Tüketici hukuku, satıcıların ve hizmet sağlayıcıların reklam ve satış yöntemlerini düzenler. Bu yöntemlerin, tüketicilerin çıkarlarını koruyacak ve yanıltıcı olmayacak şekilde uygulanması zorunludur.

 11. Tüketici hukuku, tüketicilerin çıkarlarını korumak ve ticari işletmelerin uyması gereken standartları belirlemek amacıyla oluşturulan bir hukuk dalıdır. Bu alandaki uzmanlar, tüketici hukukunun temel kavramlarını ve uygulamalarını bilerek, tüketicilerin haklarının korunmasına ve ticari işletmelerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yardımcı olurlar. Bu sayede, tüketici hukuku, hem tüketicilerin hem de satıcıların ve hizmet sağlayıcıların adil ve dengeli bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlar.

bottom of page