top of page

Sünerin Hukuk İstanbul Ceza Avukatı
Av.Vedat Can SÜNERİN

Bursa Ceza Avukatı
Bursa Ceza Avukatı Sünerin

Sünerin Hukuk ve Danışmanlık - İstanbul Ceza Avukatı
 

 
Bursa Ceza Avukatının sorumlulukları:

· Muhtemel bir sonucu belirlemek ve müvekkilleri mahkemede savunmak için etkili bir strateji geliştirmek için araştırma yapmak ve davaları analiz etmek
· Müvekkiller için yasaları yorumlamak ve yasal seçeneklerini anlamalarına yardımcı olmak
· Davaları olabildiğince hızlı ve olumlu bir şekilde çözmeyi hedeflemek
İş özeti
 
Ceza Avukatının sorumlulukları arasında yasaları yorumlamak, müvekkillere yasal seçenekleri konusunda danışmanlık yapmak ve mahkemede kanıt sunmak yer alır.

Sorumluluklar

· Mahkemelerde, duruşmalarda ve mahkeme duruşmalarında müvekkilleri temsil etmek
· Dava kanıt sunmak
· Yasal özetler ve itirazlar da dahil olmak üzere yasal belgeleri hazırlamak
· İddia müzakerelerini, cezaları ve uzlaşmaları müzakere etmek
· Hukuk alanındaki değişiklikler ve yeni gelişmelerden haberdar olmak için sürekli eğitim almak
· Her zaman etik ve profesyonel bir şekilde davranmak
Gereksinimler ve beceriler
· Ceza Avukatı veya benzeri bir rol olarak kanıtlanmış iş deneyimi
· Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri
· Güçlü eleştirel düşünme ve araştırma becerileri
· Mükemmel karar verme ve problem çözme becerileri
· Otonom ve bir avukat ekibi ile çalışabilme becerisi
· Ceza Avukatı olarak ilgili eğitim ve/veya sertifikalar

İstanbul Ceza Avukatı Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul Ceza Avukatı Ceza Avukatı ne iş yapar?

İstanbul Ceza Avukatı Bir Ceza Avukatı, suç faaliyetleriyle suçlanan kişileri savunur.

Ceza Avukatının görev ve sorumlulukları nelerdir?

Bir Ceza Avukatının, duruşmalarda ve mahkeme duruşmalarında müvekkillerini temsil etmek gibi birçok sorumluluğu vardır. Ayrıca gerektiğinde yasal belgeler hazırlarlar ve savunma anlaşmaları ve anlaşmaları müzakere ederler.

İstanbul Ceza Avukatı İyi bir Ceza Avukatı yapan nedir?

İyi bir Ceza Avukatı, müvekkillerine ve mahkeme duruşmalarında karmaşık yasal bulguları sunduğundan, mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmalıdır.

İstanbul Ceza Avukatıkimlerle çalışır?

Bir Ceza Avukatı, tüm dosyaların ve yasal belgelerin duruşmadan önce mahkemeye sunulmasını sağlamak için Mahkeme Katipleri gibi birçok profesyonelle birlikte çalışacaktır.

Avukat bir serbest meslek mensubudur. Avukatın yaptığı iş bir kamu hizmetidir. Avukatlar hakkında yasal düzenlemeler Avukatlık Kanunu’nda yer almaktadır. Bu kanun kapsamında avukatlık mesleğinde branşlaşma bulunmadığı gibi “ceza avukatı” ya da “ağır ceza avukatı” şeklinde alanlar bulunmaktadır. İnternet üzerinden “İstanbul Ceza Avukatı veya “İstanbul Ceza Avukatıceza avukatı” olarak çıkan internet siteleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kanunda ceza avukatı şeklinde bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Ceza davalarına giren avukatların kendini ceza avukatı olarak takdim etmesi dahi hukuka aykırıdır. Fakat halk arasında ceza davalarına giren avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir.

İstanbul
Ceza Avukatı, ceza avukatı;
 

 • İstanbul Ceza Avukatı Ağır Ceza Mahkemeleri

 • İstanbul Ceza Avukatı Asliye Ceza Mahkemeleri

 • İstanbul Ceza Avukatı Çocuk Ceza Mahkemeleri

 • İstanbul Ceza Avukatı Sulh Ceza Hakimliği

 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)

 • Yargıtay (Temyiz)


Görülen davalara bakar.

Bursa avukatları hakkında detaylı bilgiyi baronun sitesinden alabilirsiniz. https://www.bursabarosu.org.tr/tr/default.html

İstanbul Ceza Avukatı

İstanbul
Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatı; asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi görev alanına giren tüm davalara bakan avukattır. Bir sonraki başlıkta ağır ceza avukatı tarafından bakılacak davalar yazılacağı için burada sadece asliye ceza mahkemesi görev alanına giren davalar sayılacaktır.

 

 • Göçmen kaçakçılığı

 • İntihara yönlendirme

 • Taksirle öldürme

 • Kasten yaralama

 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

 • Taksirle yaralama

 • İnsan üzerinde deney

 • Organ veya doku ticareti

 • Eziyet

 • Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme.

 • Kısırlaştırma

 • Cinsel taciz

 • Tehdit

 • Şantaj

 • Cebir

 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

 • Konut dokunulmazlığının ihlali

 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma

 • Haberleşmenin engellenmesi

 • Hakaret

 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal

 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

 • Özel hayatın gizliliğini ihlal

 • Kişisel verilerin kaydedilmesi

 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

 • Hırsızlık

 • Mala zarar verme

 • Hakkı olmayan yere tecavüz

 • Güveni kötüye kullanma

 • Bedelsiz senedi kullanma

 • Dolandırıcılık

 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

 • Çevrenin kasten kirletilmesi

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma

 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak

 • Mühürde sahtecilik

 • Mühür bozma

 • Resmi belgede sahtecilik

 • Özel belgede sahtecilik

 • Açığa imzanın kötüye kullanılması

 • Suçu ve suçluyu övme

 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

 • Hayasızca hareketler

 • Müstehcenlik

 • Fuhuş

 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

 • İhaleye fesat karıştırma

 • Edimin ifasına fesat karıştırma

 • Bilişim sistemine girme

 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

 • Görevi kötüye kullanma

 • Görevi yaptırmamak için direnme

 • İftira

 • Suç üstlenme

 • Suç uydurma

 • Yalan tanıklık

 • Suçu bildirmeme

 • Cumhurbaşkanına hakaret

İstanbul Ceza Avukatı Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ağır ceza mahkemesi, ilk derece sıfatıyla kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görevi, 5235 Sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilmiştir. Bursa ağır ceza avukatı altta belirtilen ceza davalarına bakan avukata denir. Bursa ağır ceza avukatı müvekkil ile vekalet ilişkisini kurduktan sonra tüm soruşturma ve kovuşturma sürecini titizlikle yürütür.

5235 Sayılı Kanun’un 12. Maddesinde ağır ceza mahkemesi görev alanına bir suçun girmesi için suç vasfı ve ceza miktarı önem arz eder. Ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen suçlara asliye ceza mahkemesi görevlidir. Kişi, 18 yaşından küçük ise çocuk ağır ceza mahkemesi görevlidir.

 

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren, yani üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir.

 • Soykırım

 • İnsanlığa karşı suçlar

 • Örgüt

 • Kasten öldürme

 • Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi

 • İşkence

 • Cinsel saldırı

 • Çocukların cinsel istismarı

 • Reşit olmayanla cinsel ilişki

 • Yağma

 • Nitelikli dolandırıcılık

 • Hileli iflas

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

 • Parada sahtecilik

 • Rüşvet

 • Zimmet

 • İrtikap

 • Devletin egemenlik alametlerini aşağılama

 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar

 • Milli savunmaya karşı suçlar

 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk

 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.

İstanbul Ceza Avukatı Nerelerde Hizmet Verir?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereği avukatların bir baroya kayıtlı olması gereklidir. Fakat işlerini tüm Türkiye genelinde alabilir. Burada önemli olan husus ceza davasının düzgün, profesyonel ve eksiksiz yürütülmesidir. Bursa ceza avukatı Bursa merkez ve ilçeleri başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde hizmet verir.


İstanbul Ceza Avukatı Ücretleri

Busa ceza avukatı ücretleri belirlerken taraflar serbestçe anlaşabilir. Burada önemli olan avukatın bilgi ve tecrübesi, dosyaya sarf edeceği emek ve uyuşmazlığın konusudur. Bu kapsamda ücret belirlenir. Fakat belirlenen bu ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden düşük olamaz. Bu ücret devlet tarafından belirlenen en düşük ücrettir.


İstanbul Ceza Avukatı

Bir Ceza avukatı ile çalışırken çok titiz ve dikkatli davranılmalıdır. Ceza davaları özenli hukuki destek ve avukatlık hizmeti gerektiren davalardır. Ceza davası neticesinde çıkacak sonuç hayatınızı etkileyebilecektir. Dava aşamasında yapılacak hatalı bir işlemin ileride telafisi mümkün olmayabilir. Bu nedenle Bursa, ceza avukatı dosyayı iyi anlamalı ve yorumlamalıdır.

İstanbul
Ceza Avukatı

 • Şikayet ve suç duyurusunda bulunma

 • Tutukluluğa itiraz

 • Adli kontrole itiraz

 • Savcılık ve sulh ceza hakimliğinde sorguya katılma

 • Asliye ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme

 • Ağır ceza mahkemesinde ceza davası sürdürme

 • Cezaevi ziyareti

 • İnfaz sürecinde hataların düzeltilmesi

 • İstinaf ve temyize


Başvurma gibi ceza davasıyla ilgili her türlü işlemi yerine getirir.

İstanbul
Ceza Avukatı şikayet ve ihbarın yapılmasında hizmet verebileceği gibi, ceza davası aşaması sonrasında da istinaf ve temyiz aşamalarını da takip eder. Bu nedenle Bursa avukatları seçilirken titizlikle araştırılmalıdır. Avukatın tecrübesi önemlidir. Ankara ilinde ikamet ediyorsanız Ankara Avukatına ulaşabilirsiniz.

Bursa, Boşanma Avukatı, Sünerin Hukuk ve Danışmanlık

Bursa ceza avukatı, Bursa Boşanma Avukatı, Bursa icra Avukatı, Bursa İş Avukatı, BursaTicaret Avukatı, Bursa En İyi avukat, Sünerin Hukuk Avukat,Av.vedat can sünerin , En iyi Ceza Avuatı, En iyi Boşanma Avukatı.

depositphotos_397213056-stock-illustration-luxury-logo-design-vector-icon_edited_edited.pn

Av. Vedat Can

SÜNERİN

TELEFON

Telefon : 0 224 503 65 76

Gsm      : 0 539 819 24 42

Adres

Adres: Panayır, Biçen Plaza, İstanbul Cd No:387 D:Kat:4 No:24, 16220 Osmangazi/Bursa

Takip Edin

bottom of page