• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Mal Beyanında Bulunma

Mal Beyanında Bulunma

Mal beyanı, borçlunun geçim olanaklarını ve takip konusu borca yetecek kadar mal varlığını icra dairesine bildirmesidir. Mal beyanında bulunmak bir hak değil, borçlu için bir yükümlülüktür. Borçlu kendisine gönderilen ilk ödeme veya icra emrinde mal beyanında bulunmakla yükümlüdür.


İcra ve İflas Kanunu m.74 uyarınca mal beyanında borçlu, gerek kendisinde ve gerek üçüncü kişilerin zilyetliğinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarın türünü, niteliklerini, her türlü kazanç ve gelirlerini, yaşayış biçimine göre geçim kaynaklarını ve buna göre borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazıyla veya sözlü olarak icra dairesine bildirmelidir. Borçlunun;

-Hiç malı olmasa

-Düşük bir geliri olsa ya da

-Yalnızca haczi kabil olmayan malları bulunsa bile

Bu durumu mal beyanında bildirmesi gerekmektedir. Mal beyanında bulunan borçlunun yeterli malı yoksa ona karşı bir yaptırım öngörülmemiştir. Alacaklı bu duruma katlanacak verilen aciz belgesine dayanarak daha sonra borçlu mal edinirse alacağını alacaktır.


Mal Beyanında Bulunma Süresi

-Mal beyanında bulunma süresi, kural olarak ödeme emrinin tebliğinden itibaren YEDİ GÜNDÜR.

-Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte mal beyanında bulunma süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren ON GÜNDÜR.

-Borçlu yedi gün içinde ödeme emrine itiraz ederse itirazın kaldırılması ve iptaline kadar mal beyanında bulunmak zorunda değildir. Ancak itirazın iptaline ya da kesin veya geçici kaldırılmasına karar verilince borçlu, bu kararın tefhim veya tebliğinden itibaren ÜÇ GÜN içinde beyanda bulunmak zorundadır.


Süresinde mal beyanında bulunmama eyleminin tek yaptırımı “hapisle tazyik”tir. Hapisle tazyik, borçlunun özgürlüğünün sınırlandırılarak yükümlülüğünü yerine getirmeye zorlanmasıdır. Bu özgürlüğü sınırlayıcı önlem, takip içinde bir kez verilebilir ve hapsin süresi üç ayı aşamaz.

Hapisle tazyik kararını İcra Mahkemesi verir; ancak Cumhuriyet başsavcılığı uygular.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.