• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Çekte Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar

Çekte Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar

6102 sayılı Kanuna göre; geçerli bir çekten söz edebilmek için çekte bulunması gereken bir takım zorunlu unsurlar aranmaktadır. Bununla birlikte ilgili kanunda belirli şartlarda çekte olmasa bile bulunduğu varsayılan zorunlu unsurlar ve ihtiyari yani isteğe bağlı unsurlar olmak üzere bir ayrım da yapılmıştır. Yani geçerli bir çekten söz edebilmek için çekin unsurlarının bilinmesi ve mevcut çekin ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığının tespit edilmesi çok önemlidir. Lakin aksi halde çek geçerli sayılmayacak ve banka tarafından kişiye ödeme yapılmayacaktır. Bu bağlamda çekin unsurları genel olarak 6102 sayılı Kanun ile m 780 de; Çek; a) Senet metninde “çek” kelimesini ve eğer senet Türkçe’den başka bir dille yazılmış ise o dilde “çek” karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi, c) Ödeyecek kişinin,“muhatabın” ticaret unvanını, d) Ödeme yerini, e) Düzenlenme tarihini ve yerini, f) Düzenleyenin imzasını, g) (Ek: 15/7/2016-6728/70 md.) Banka tarafından verilen seri numarasını, h) (Ek: 15/7/2016-6728/70 md.) Karekodu, İçerir...' şeklinde düzenlenmiştir. Lakin Kanunda ayrım yapılmaksızın tek bir başlık altında çekin unsurları düzenlenmiştir. İlgili Kanun doğrultusunda çekin unsurlarını ayırmak gerekirse:


6102 sayılı Kanuna göre Çekte Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar;

-Çek Kelimesi,

-Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Kayıtsız ve Şartsız Havale,

-Muhatap,

-Düzenlenme Tarihi,

-Düzenleyenin İmzası , şeklinde sayılabilir

6102 sayılı Kanuna göre; Belirli Şartlarda Çekte Olmasa Bile Bulunduğu Varsayılan Zorunlu Unsurlar;

-Düzenleme Yeri,

-Ödeme Yeri, şeklinde sayılabilir.


Çekte Bulunması İhtiyari, Yani İsteğe Bağlı Olan Unsurlar;

Çeke, çekin türüne ilişkin, çekin ödenmesine ilişkin bir takım kayıtlar taraflar arasında koyulmasına karar verilebilir. Bu kayıtlar isteğe bağlı oldukları için ilgili Kanun tarafından geçerlilik şartı olarak aranmamaktadır. Yani bu tarz kayıtların çekte olmamasının hukuki bir sonucu bulunmamaktadır.

Yukarıda anılanlar doğrultusunda; 6102 sayılı Kanun doğrultusunda çekte bulunması gereken zorunlu unsurlar ve çekte olmasa dahi bulunduğu varsayılan zorunlu şartlar açıkça gösterilmiştir. Bu bağlamda geçerli bir çekten söz edebilmek için aranılan zorunlu şartların çekte mutlaka bulunması gerekmektedir. Aksi halde çek, kambiyo senedi niteliğini kazanamayacaktır. Ve neticesinde kambiyo senedi niteliğinde olmayan çek, ödeme aracı olarak kullanılamayacaktır.


Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.