• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Alt İşveren Nedir

Alt İşveren Nedir

Alt işveren; bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren şeklinde tanımlanmaktadır. Alt işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişki ise, asıl işveren-alt işveren ilişkisi olarak adlandırılır. Örneğin; bir binanın yapım işini üzerine alan A İnşaat Şirketinin, bu binanın elektrik tesisatının yapımını B’ye, su tesisatının yapımını C’ye vermesi ve B ve C’nin kendi işçilerini aynı binada çalıştırması halinde; A İnşaat Şirketi asıl işveren, B ve C ise alt işveren sıfatına sahip olur.


Asıl işveren ile alt işveren arasındaki hukuki ilişkinin kaynağı, iş sözleşmesi değil; genellikle eser, nakliye veya kira sözleşmesidir. Alt işverenin çalıştırdığı işçiler ise iş sözleşmesi ile asıl işverene değil; alt işverene bağlıdırlar. Alt işverenin işçilerinden işin görülmesini isteme ve bu işçiler üzerinde yönetim yetkisi sadece alt işverene aittir. Alt işverenin çalıştırdığı işçilerin iş sözleşmeleri de ancak alt işveren tarafından feshedilebilir.

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Koşulları

-Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır.

-Alt işverenin aldığı iş, ya işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı iş ya da asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerden olmalıdır.


-Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalıdır.

-Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.

-İş, asıl işverene ait işyerinde yapılmalıdır.

-Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır.


Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Sorumluluk

İş Kanunu alt işverene bağlı olarak çalışan işçileri korumak amacıyla, alt işverenin, kendi  işçilerine karşı o işyeri ile ilgili ve orada çalıştırdığı süre ile sınırlı olarak, İş Kanununun uygulanmasından, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden asıl işverenin de alt işveren ile birlikte (müteselsilen) sorumlu olduğunu hükme bağlamıştır. (İş Kanunu m.2/6) Örneğin kendi işvereninden ücretini alamayan işçi, bu alacağını asıl işverenden isteyebilir. Ancak bu ücret alacağının işçinin, asıl işverene ait işyerinde çalıştığı süre içerisinde ortaya çıkmış olması gerekir. Asıl işverenin birlikte sorumluluğu, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, kötü niyet tazminatı, iş güvencesi tazminatı, fazla çalışma, hafta tatili, yıllık izin, ikramiye, prim, gıda ve yol yardımı gibi kanundan ya da sözleşmeden doğan hakları kapsar.


Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.