• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

İsim - Soyisim Değişikliği

İsim - Soyisim Değişikliği

4721 sayılı Kanun doğrultusunda isim ve soyad değişikliği yapılabilmesi için haklı bir sebebin varlığı yeterli görülmüştür. Ancak haklı sebeplerin neler olduğu açıkça düzenlenmemiştir. Somut olayın özelliklerine göre haklı sebebin oluşup oluşmadığı Mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Ancak genel olarak Yargıtay Kararları doğrultusunda kişinin adının gülünç olması, kişinin din değiştirmesi, kişiye kötü bir olayı anımsatması gibi nedenler haklı sebep olarak kabul edildiği görülmektedir. Bu bağlamda aslında haklı sebebin sınırlı olmadığı aksine çok geniş bir anlamı olduğu anlaşılmaktadır. İlgili konu 4721 sayılı Kanun m 27 de; 'Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez...' şeklinde düzenlenmiştir.


İsim ve soyad değişikliği davasında; Nufüs Müdürlüğü davalı gösterilerek dava açılmalıdır. İsim ve soyadını değiştirmek isteyen kişi, gerekli hallerde haklı sebebin varlığını tanık deliline dayanarak ispatlayabilir. Bununla birlikte isim ve soyad değişikliği davası ile isim ve soyad düzeltilmesi davası birbirine karıştırılmamalıdır. İsim ve soyad düzeltilmesi davası, ilgili kişi Nufüsa kaydettirilirken yapılan basit hataları içermektedir. Ve bu bağlamda haklı bir sebebin varlığına dahi gerek yoktur. Örneğin kişinin adı 'Tuğçe' yerine 'Tuçe' şeklinde yazılmış ise basit hata olduğu kabul edilmektedir. Ve neticesinde İsim Düzeltme Davası açılması yeterlidir.


İsim ve soyad değişikliği kural olarak Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmalı ve neticesinde Mahkeme Kararı doğrultusunda yapılmaktadır. Ancak Nufüs Hizmetleri Kanunu'na 2019 yılında getirilen geçici madde ile Kanunda açıkça sayılan hallerde dava açılmadan da isim ve soyad değişikliğinin önü açılmıştır. Bu bağlamda getirilen geçici madde ile 2022 yılına kadar şartları sağlayan kişilerin isim ve soyad değişikliği dava açılmaksızın, İl veya İlçe İdare Kurulu Kararı ile yapılabilir. Bu bağlamda isim ve soyadlar; 'yazım ve imla hatası veya genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç değerlendirilen..' gibi açıkça sayılan hallerde, isim ve soyad değişikliği için İl veya İlçe İdare Kurulu tarafından verilen karar ile değişiklik yapılabilir. Ancak İl veya İlçe İdare Kurulu tarafından verilen kararlar kesin görülmektedir.


Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.