• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Markanın Hükümsüzlüğü

Markanın Hükümsüzlüğü

6779 sayılı Kanun doğrultusunda markanın hükümsüzlük davasını menfaati olanlar, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları açabilmektedir. Markanın hükümsüzlüğü davası sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişiye veya halefine karşı açılmaktadır. Bununla birlikte markanın hükümsüzlük nedenleri 6769 sayılı Kanun doğrultusunda; markanın mutlak red nedenleri veya markanın nispi red nedenlerinden birinin gerçekleşmesi halinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilmektedir. Markanın mutlak red nedenleri ve markanın nispi red nedenleri konuya ilişkin makalemizde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bu bağlamda bu iki halden birinin mevcut olması halinde markanın hükümsüzlüğüne Mahkemece karar verilir. Ancak her halde markanın tümden hükümsüzlüğüne karar verilmez. Bazı hallerde mevcut olaya göre markanın kısmi hükümsüzlüğüne karar verilmektedir. Bununla birlikte ilgili Kanunda markanın hükümsüz kılınamayacağı hallerde ayrıca ve açıkça düzenlenmiştir. Bu bağlamda;


Kısmi Hükümsüzlük Kararı Verilebilecek Haller: hükümsüzlük halleri, markanın tamamı için değil sadece bir mal veya hizmete ilişkin ise sadece o mal veya hizmete ilişkin kısmi hükümsüzlük kararı verilebilir. Konuya ilişkin değerlendirme Mahkeme tarafından yapılmaktadır.

Markanın Hükümsüz Kılınamayacağı Haller: ilgili Kanun ile belirtilmiş hükümsüzlük hallerinden m 5/1'in (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olan bir marka, kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz. Burada ayırt edici özelliğin kazanılıp kazanılmadığının değerlendirilmesi ve ayırt edici özelliğin hükümsüzlük talebinden önce kazanılmış olması çok önemlidir. Lakin hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici özellik kazanamamış olan markanın hükümsüzlüğüne karar verilecektir. Bu hal istisnai olarak düzenlenmiş olmakla birlikte olay bazında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte gerekli koşulları sağlayan markaya karşı açılan hükümsüzlük davasında, marka sahibinin açılan davaya karşı defi hakkı bulunmaktadır.


Markanın Hükümsüzlük Kararının Sonuçları

6779 sayılı Kanun doğrultusunda; markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde; verilmiş olan markanın hükümsüzlüğü kararı marka başvuru tarihinden itibaren, geriye dönük bir şekilde etkili olmaktadır.
Bu bağlamda markaya ilgili Kanun ile sağlanmış olan koruma sanki hiç doğmamış gibi sonuç doğurur. Mahkeme tarafından verilmiş olan markanın hükümsüzlüğü kararının kesinleşmesiyle birlikte herkese karşı hüküm doğurmaktadır.


Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.