• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
 • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Makaleler

Makaleler

 • İcra ve İflas Hukuku Makaleleri

-Haczedilemez Konut makalesi için tıklayınız.

-E-Haciz makalesi için tıklayınız.

-İcra Hukukunda İtirazın Kaldırılması Davası (İİK m.68-70) makalesi için tıklayınız.

-Hacizde Usul Kuralları makalesi için tıklayınız.

-Hacze Katılma (Hacze İştirak) makalesi için tıklayınız.

-Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yolu İle Tahliyesi makalesi için tıklayınız.

-İcra Hukuku Nedir? Haciz Yolları Nelerdir? makalesi için tıklayınız.

-Fatura ve Faturaya Dayalı İcra Takibi makalesi için tıklayınız.

-Kambiyo Senetleri (Çek, Bono, Poliçe) makalesi için tıklayınız.

-Çek Nasıl Tahsil Edilir? makalesi için tıklayınız.

-Karşılıksız Çek Nedir ve Nasıl Tahsil Edilir? makalesi için tıklayınız.

-İhtiyati Haciz makalesi için tıklayınız.

-Haciz ve Türleri makalesi için tıklayınız.

-Menfi Tespit ve İstirdat Davaları makalesi için tıklayınız.

-İtirazın İptali Davası makalesi için tıklayınız.

-İcra Hukukunda İtiraz Süreleri makalesi için tıklayınız.

-İcra Hukukunda Süreler ve Hesaplanması makalesi için tıklayınız.

-İcra Hukukunda Süreler ve Hesaplanması makalesi için tıklayınız.

-Mal Beyanında Bulunma makalesi için tıklayınız.

-İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi (Taliki) makalesi için tıklayınız.

-Çekte Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar makalesi için tıklayınız.

-Ciro Nedir makalesi için tıklayınız.

 •  
 • İş Hukuku Makaleleri

-İşe İade Davası makalesi için tıklayınız.

-İşçilik Alacakları makalesi için tıklayınız.

-İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi makalesi için tıklayınız.

-Çalışma Koşullarında Değişiklik makalesi için tıklayınız.

-İşçinin İş Akdini Haklı Nedenle Feshi makalesi için tıklayınız.

-Geçersiz ve Haksız Fesih makalesi için tıklayınız.

-İşveren Tarafından Haklı Nedenle Fesih makalesi için tıklayınız.

-İhbar Süreleri makalesi için tıklayınız.

-Geçici İş İlişkisi makalesi için tıklayınız.

-İşyerinde, Covid-19 Bulaşı İş Kazası Mıdır? makalesi için tıklayınız.

-Covid-19 Salgını Sonucu Ücretsiz İzin makalesi için tıklayınız.

-İş Sözleşmesi Türleri makalesi için tıklayınız.

-İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Davası makalesi için tıklayınız.

-Meslek Hastalığından Kaynaklı Tazminat Davası makalesi için tıklayınız.

-Ücret ve Ücretin Ödenmesi makalesi için tıklayınız.

-Ücretin Ödenmemesi makalesi için tıklayınız.

-Hizmet Tespit Davası makalesi için tıklayınız.

-Asgari Ücret - Ücret Kesme Cezası - Hesap Pusulası makalesi için tıklayınız.

-İş Sözleşmesinde Değişiklik makalesi için tıklayınız.

-İşyerinin Devri makalesi için tıklayınız.

-Geçici (Ödünç) İş İlişkisi makalesi için tıklayınız.

-Kısa Çalışma - Kısa Çalışma Ödeneği makalesi için tıklayınız.

-Mobing Nedir makalesi için tıklayınız.

-Alt İşveren Nedir makalesi için tıklayınız.

-İşçinin Sadakat Borcu makalesi için tıklayınız.

-İş Sözleşmesinin Geçersizliği makalesi için tıklayınız.

-İşçinin Rekabet Yasağı makalesi için tıklayınız.

 •  
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku Makaleleri

-Motorlu Taşıt Vergisi makalesi için tıklayınız.

-Barter Sistemi makalesi için tıklayınız.

-Simsarlık Sözleşmesi makalesi için tıklayınız.

-Ticaret Unvanı makalesi için tıklayınız.

 •  
 • Aile ve Boşanma Hukuku Makaleleri

-Nişan İlişkisi ve Nişanın Bozulması makalesi için tıklayınız.

-Ayrılık Davası makalesi için tıklayınız.

-Babalık Davası makalesi için tıklayınız.

-Koruyucu Aile Kurumu makalesi için tıklayınız.

-Evliliğin İptali makalesi için tıklayınız.

-Yoksulluk Nafakası makalesi için tıklayınız.

-Yardım Nafakası makalesi için tıklayınız.

-Koronavirüs ve Boşanma makalesi için tıklayınız.

-Anlaşmalı Boşanma Davası makalesi için tıklayınız.

-Tedbir Nafakası makalesi için tıklayınız.

-İştirak Nafakası makalesi için tıklayınız.

-Boşanma Davası makalesi için tıklayınız.

-Evlilik Sözleşmesi-Mal Rejimi Sözleşmesi makalesi için tıklayınız.

-Nişanlanma, Nişanlanmanın Sona Ermesi makalesi için tıklayınız.

-Nişanlanmanın Sona Ermesinin Sonuçları makalesi için tıklayınız.

-Evden Uzaklaştırma Kararı makalesi için tıklayınız.

-Aile Konutu Şerhi makalesi için tıklayınız.

-Evliliğin İptali Sebepleri makalesi için tıklayınız.

-Boşanma Sebepleri makalesi için tıklayınız.

-Boşanma Davası Sonucunda Tazminat makalesi için tıklayınız.

-Yasal Mal Rejimi: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi makalesi için tıklayınız.

-Mal Rejimi Sözleşmeleri makalesi için tıklayınız.

-Gaiplik Nedir makalesi için tıklayınız.

-Evlenme makalesi için tıklayınız.

-Evlenmenin Şekil Şartları makalesi için tıklayınız.

-Düğün Takılarının İadesi makalesi için tıklayınız.

-Düğün Takıları Kime Aittir makalesi için tıklayınız.

-Velayet Davası makalesi için tıklayınız.

-Velayetin Değiştirilmesi / Kaldırılması makalesi için tıklayınız.

-Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası makalesi için tıklayınız.

-Evlenen Kadının Kendi Soyadını Kullanması makalesi için tıklayınız.

-Aile Konutu makalesi için tıklayınız.

-Soybağının Reddi Davası makalesi için tıklayınız.

-Yaş Düzeltme Davası makalesi için tıklayınız.

-İsim - Soyisim Değişikliği makalesi için tıklayınız.

 •  
 • Miras Hukuku Makaleleri

-Çocuğun Mal Varlığının Korunması makalesi için tıklayınız.

-Mirasın Reddi Nedir, Miras Nasıl Reddedilir makalesi için tıklayınız.

-Mirastan Feragat/Vazgeçme Nedir, Mirastan Nasıl Feragat Edilir makalesi için tıklayınız.

-Miras Payının Devri makalesi için tıklayınız.

-Mirasın Reddi makalesi için tıklayınız.

-Tenkis Davası makalesi için tıklayınız.

-Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) makalesi için tıklayınız.

-Eşin Mirasçılığı makalesi için tıklayınız.

-Vasiyetname Çeşitleri makalesi için tıklayınız.

-Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir, Nasıl Alınır makalesi için tıklayınız.

 •  
 • Gayrimenkul Hukuku Makaleleri

-İnşaat Sözleşmeleri makalesi için tıklayınız.

-Önalım Hakkı (Şufa Hakkı) makalesi için tıklayınız.

 •  
 • Borçlar Hukuku Makaleleri

-Kira Tespit Davası makalesi için tıklayınız.

-Vekalet Sözleşmesi makalesi için tıklayınız.

 •  
 • Sigorta Hukuku Makaleleri

-Seyahat Sigortası makalesi için tıklayınız.

-Malullük Sigortası ve Malullük Aylığı makalesi için tıklayınız.

-Tamamlayıcı Sağlık Sigortası makalesi için tıklayınız.

 •  
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Makaleleri

-Telif Hakkı makalesi için tıklayınız.

-Tescilli Marka Hakkının Kullanılmaması makalesi için tıklayınız.

-Faydalı Model Belgesi Nedir makalesi için tıklayınız.

-Marka Hakkı Nedir / Marka Nasıl Tescil Edilir makalesi için tıklayınız.

-Marka Başvurusunun Nispi Red Nedenleri ve İtirazı makalesi için tıklayınız.

-Marka Başvurusunun Mutlak Red Nedenleri ve İtirazı makalesi için tıklayınız.

-Markanın Hükümsüzlüğü makalesi için tıklayınız.

-Marka Hakkına Tecavüz makalesi için tıklayınız.

-Markanın İptali makalesi için tıklayınız.

 •  
 • İdare Hukuku Makaleleri

-Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Kiralanması makalesi için tıklayınız.

-İdare Mahkemesinde Hangi Davalar Görülür makalesi için tıklayınız.

 •  
 • Ceza Hukuku Makaleleri

-Covid-19 Tedbirlerine Uyulmamasının Cezası makalesi için tıklayınız.

-Zimmet Suçu makalesi için tıklayınız.

-Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu makalesi için tıklayınız.

-Rüşvet Suçu makalesi için tıklayınız.

-Nüfuz Ticareti makalesi için tıklayınız.

-İnternet Üzerinden İşlenen Hakaret Suçu makalesi için tıklayınız.

-İnternetten Haber Kaldırma / Erişimin Engellenmesi makalesi için tıklayınız.