+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Telafi Çalışması

Telafi Çalışması

Çalışma hayatında karşılaşılan ve işin durmasına sebebiyet veren birçok durum esnek çalışma modellerini gündeme getirmiştir. Bunlardan birisi de telafi çalışmasıdır. İş Kanunu m.64 uyarınca; zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işyerinde çalışmanın durması sebebiyle ortaya çıkan eksik çalışma süresini telafi etmek isteyen işveren, dört ay içinde kanun ve yönetmelikte belirtilen şekilde işçiyi normal çalışma süresinin dışında çalıştırma hakkına sahiptir. Belirtmek gerekir ki; 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, önceden işverenin iki ay içinde yaptırabileceği öngörülen telafi çalışmasının, dört ay içinde yaptırılabileceği düzenlenmiştir. Yine aynı düzenleme uyarınca Cumhurbaşkanı, bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkilidir.

telafi çalışması

Yine aynı şekilde 06.04.2014 tarih 25425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde telafi çalışması “Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma” olarak tanımlanmıştır.

İlgili mevzuatlar incelendiğinde telafi çalışması yapılabilmesi için üç ana neden sayılmıştır. Bunlar:

 • Zorunlu nedenlerle işin durması,
 • Bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi,
 • İşçinin talebi ile kendisine izin verilmesidir. 

Kanun metninden de anlaşılacağı gibi, telafi çalışması dört ay içerisinde yaptırılabilmekte ve yapılan telafi çalışmaları fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma olarak nitelendirilmemektedir. Ancak burada telafi çalışmalarının hangi süreyle yaptırılacağı büyük önem taşımaktadır. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin m.7/3 uyarınca, telafi çalışmaları günlük en çok çalışma süresini yani on bir saati aşmamak koşuluyla uygulanabilmekte ve günde üç saatten fazla da yaptırılamamaktadır. Aynı zamanda telafi çalışması yaptırılması için çalışanın onayı aranmamaktadır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.