+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Ara Dinlenmesi

Ara Dinlenmesi

İşçilere günlük çalışma sürelerinin içinde, zorunlu ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla verilen dinlenme süresi ara dinlenmesi olarak ifade edilmektedir. Ara dinlenmesi İş Kanunu m.68 uyarınca düzenlenmiştir. Ara dinlenmesi, günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereği göz önünde tutularak kullandırılır. Aynı zamanda ara dinlenmelerinde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.

Ara dinlenmelerinin en az süresi İş Kanunu m.68/1’de düzenlenmiştir. Buna göre, işçilere;

a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,

b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat, ara dinlenmesi verilir.

Ara Dinlenmesi

Kanunda öngörülen süreler en az süreler olup; bu süreler azaltılamaz. Ancak toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi ile bu sürelerin üstünde ara dinlenmesi belirlenebilir. Bununla birlikte; ara dinlendirmeleri bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. Ara dinlenme süreleri aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak da kullandırılabileceği kararlaştırılabilir.

Ara dinlenmelerinin amacı işçilerin dinlenmelerini sağlamaktır. Bu nedenle işçi ara dinlenmesi sırasında çalışmak zorunda değildir ve serbesttir. İşçinin ara dinlenme süresini işyerinde geçirme zorunluluğu da yoktur. Ancak işin ya da işyerinin özelliği, işçilerin ara dinlenmesi sırasında işyeri dışına çıkmamalarını gerekli kılıyorsa, işveren işçilerin ara dinlenmelerini işyerinde geçirmelerine karar verebilir. İşçilerin ara dinlenmesi sırasında kendi onayları ile çalıştırılmaları halinde, bu süreler de normal çalışma süresinden sayılır. Ayrıca işçinin ara dinlenmesi sırasında çalışması ile normal haftalık çalışma süresi aşılmışsa, bu süre fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma olarak kabul edilir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.