+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Nasıl Emekli Olunur? Emekliliğin Şartları Nelerdir? Emeklilikte Yaşa Takılma Nedir?

Nasıl Emekli Olunur? Emekliliğin Şartları Nelerdir?
Emeklilikte Yaşa Takılma Nedir?

Yaşın ilerlemesiyle kişinin hayatında ruhsal ve fiziksel değişimler meydana gelmektedir. Bu değişimler neticesinde kişiler çalışadaki verimlerini kaybetmektedir bundan dolayı hayatının büyük bir çoğunluğunu çalışarak geçiren yaşlılara devlet tarafından yaşlılık aylığı olarak addedilen bir aylık verilmektedir.
5510 Sayılı kanun kapsamında uzun vadeli sigorta kolları kategorisinde değerlendirilen iş kollarında kişilere belirli ödemeler yapılabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Elbette emekli maaşı almaya hak kazanmak için kişinin belirli koşulları sağlıyor olması da gerekmektedir.

Şartlar;
-Prim Ödeme Gün Sayısı: 5510 Sayılı kanun dönemi öncesi açısından kademeli olarak belirlenmiştir.
-Yaş Kriteri: Kanunlarda belirtilen yıl aralıkları ve cinsiyet kriteri de göz önünde bulundurularak belirlenir.
-Sigortalılık Süresi: Sigortalının ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile emeklilik talebinde bulunulduğu tarih arasında geçen süre sigortalılık süresinin belirlenmesinde esas alınır.

Nasıl Emekli Olunur? Emekliliğin Şartları Nelerdir? Emeklilikte Yaşa Takılma Nedir?

Hizmet akdi ile çalışanlara hangi kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanacağı sigortalılığın başladığı tarihe değişiklik göstermektedir;
-08/09/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir.
-08/09/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlardan kadınlarda 18 erkeklerde 23 yıllık sigortalılığı bulunanlar için; kadınlar için 50 erkekler için 55 yaşını doldurmuş olma ve 5000 gün sigortalılık veya yine aynı şartlara ek olarak 15 yıldan beri sigortalı bulunması halinde en az 3600 gün sigortalılığı doldurduysa ve primler ödendiyse yaşlılık aylığına hak kazanır.

23/05/2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte söz konusu şartları yerine getirmeyenler için ise yerine getirdikleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür;
-24/05/2002 ile 23/05/2005 tarihleri arasında yerine getiren kadınlarda 52, erkeklerde 56 yaşını doldurmaları,
-24/05/2005 ile 23/05/2008 tarihleri arasında yerine getiren kadınlarda 54, erkeklerde 57 yaşını doldurmuş olmaları,
-24/05/2008 ile 23/05/2011 tarihleri arasında yerine getiren kadınlarda 56, erkeklerde 58 yaşını doldurmuş olmaları,
-24/05/2011 tarihi itibariyle yerine getiren kadınlarda 58 yaşını doldurmuş olmaları,
-24/05/2011 ile 23/05/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkeklerin 59 yaşını doldurmuş olmaları,
-24/95/2014 tarihi itibariyle yerine getiren erkeklerin 60 yaşını doldurmuş olmaları halinde emeklilik aylığına hak kazanacakları düzenlenmiştir.

Nasıl Emekli Olunur? Emekliliğin Şartları Nelerdir? Emeklilikte Yaşa Takılma Nedir?

08:09/1999 tarihi ile 30/04/2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı bir şekilde hizmet akdine başlayan kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını doldurmuş olmak ve 7000 gün prim ödeme koşulunu sağlamış olmak koşuluyla yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.
30/04/2008 yılından sonra hizmet akdi ile sigortalı sayılanlara ilişkin yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları 5510 Sayılı Kanunda belirtilmiştir.
Buna göre;
01/01/2036 tarihine kadar kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmuş olmak ve 7200 gün prim ödemiş olma koşulunu sağlamış olma durumunda hizmet akdi ile sigortalılık hakkına sahip olanlar yaşlılık aylığı almaya hak kazanır.
01/01/2036 tarihinden sonra 7200 gün çalışmış olma ve prim ödeme koşulunu sağlayanlar açısından emeklilik yaşı gün koşulunu sağlamış oldukları yaş haddine göre hesaplanır.
2048 yaşı itibariyle yaşlılık aylığına hak kazanmanın şartlarından biri olan yaş unsuru kadın ve erkekler açısından eşitlenerek 65 olarak yürürlüğe girecektir.


Emeklilikte Yaşa Takılma Nedir?
Prim gün sayısını doldurmuş olmalarına rağmen yaşlılık aylığı alabilmenin şartlarından biri olan yaş unsurunu sağlamayan kişiler “emeklilikte yaşa takılmış” sayılırlar.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.