+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

İş Hukukunda İbraname Nedir?

İş Hukukunda İbraname Nedir?

6098 sayılı Kanun doğrultusunda ibraname hizmet sözleşmesinde taraflar arasındaki sözleşmeye dayalı borcu bitirmek amacıyla düzenlenmektedir. Bu bağlamda aralarında iş ilişkisine dayalı iş akdi bulunan işveren ve işçi arasındaki iş akdine dayalı borçlar ibraname yoluyla sona erdirilebilir. Bu bağlamda ibraname ile aralarındaki iş akdinin feshini takiben taraflar aralarındaki borcun da sona erdiğini ibraname ile ispat edebilir. İbraname imzalayan işçi; işçilik alacaklarının hepsinin kendisine ödendiğini ve neticesinde işverenden herhangi bir ücret alacağının olmadığını kabul etmiş sayılmaktadır.

İş Hukukunda İbraname Nedir?

6098 sayılı Kanun doğrultusunda ibranamenin geçerli olabilmesi için bir takım şartlar aranmaktadır. Bu bağlamda ibraname; yazılı olmalı, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının ibranamede açıkça belli olması, ibranamede yer alan tutarın açık ve eksiksiz olması gerekmektedir. İlgili Kanunda ibraname; '..İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür...' şeklinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda geçerli bir ibranamenin varlığı halinde işçi işverene ilerde, işçi ücret alacaklarının kendisine ödenmediğine ilişkin dava açamaz. Lakin ibraname ile aralarındaki borç ilişkisi sona erdirilmektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.