+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Alacağın Temliki

Alacağın Temliki

6098 sayılı Kanun ile açıkça tanımı yapılmamış olan alacağın temliki, mevcut bir alacağın alacaklısının değişmesi işlemidir. Bu bağlamda alacağın temliki ile alacaklının alacağını üçüncü kişiye devri borçlunun rızası alınmaksızın yapılabilir. Bununla birlikte borçlunun rızası aranmadığı gibi borçlunun bu işleme katılması hatta haberinin olması dahi alacağın temlik edilebilmesi için gerekli görülmemektedir. Lakin borçlunun borcunda değişen bir şey bulunmamaktadır. Borçlunun borcu hala baki ve borç aynıdır. Sadece yapılan alacağın temliki ile alacağın alacaklısı değişmiştir.

Alacağın Temliki

6098 sayılı Kanun gereği alacağın temliki, borç ilişkisinden doğan bir alacağın üçüncü kişiye yani temlik edilen kişiye devrini ifade etmektedir. Bu bağlamda borç ilişkisinden doğan tüm hak ve borçların devrini kapsamamaktadır. Sadece borç ilişkisinden doğan alacak hakkının ve buna bağlı yan hakların devri söz konusudur. Yani alacağın temliki ile 'hukuki durum' devri yapılmamaktadır. Sadece alacak hakkının ve buna bağlı yan hakların devri yapılmaktadır. Ancak alacak temlik edilmişse borçlu, devralan kişiye karşı temlik edene karşı ileri sürebileceği defi haklarını ileri sürebilecektir. Ve bununla birlikte borçlu, iyi niyetli bir şekilde temlik edene borcu ifa etmişse borçtan kurtulmuş sayılacaktır.

6098 sayılı Kanun ile Alacağın Temlikinin Şartları

-Alacağı devreden kişi ile devralan kişi fiil ehliyetine sahip olmalıdır,
-Alacağın temliki yazılı bir sözleşme ile yapılmalıdır.

6098 sayılı Kanun ile alacağın Temlikinin Hukuki Sonuçları

-Alacağın temliki ile, alacağın devralana geçmesi ve neticesinde alacaklının değişmesi,
-Alacak hakkının yanı sıra yan hakların da devralana geçmesi, şeklinde sıralanabilir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.