+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Müşterek Sorumluluk Nedir? Müteselsil Sorumluluk Nedir?

Müşterek Sorumluluk Nedir? Müteselsil Sorumluluk Nedir?


Bir borç ilişkisinde, borç ilişkisinin taraflarının birden fazla kişiden oluşması mümkündür. Bu bağlamda borç ilişkisindeki borçlu taraf birden fazla ise duruma göre borçtan müşterek veya müteselsil bir şekilde alacaklıya karşı sorumlulukları olabilir.

Müşterek Sorumluluk

Borcun, borçlusunun birden fazla olması ve bu borçluların müşterek sorumlu olmaları halinde; borçlular, borcun tamamından sorumlu olmamaktadır. Bu bağlamda borcun belirli bir payından sorumlulukları söz konusudur. Ve neticesinde her bir borçlu kendi payına düşen kadar borçtan sorumlu tutulacaktır. Bu kapsamda borçlu, kendi payını ödediği takdirde borçtan kurtulmaktadır.

Müteselsil Sorumluluk

Borcun, borçlusunun birden fazla olduğu ve bu borçluların müteselsilen sorumlu olmaları halinde; her bir borçlu borcun tamamından sorumludur. Bu bağlamda alacaklı, borcu ödenmez ise borçluların her birini sorumlu tutabilecektir. Ve neticesinde kendisine başvurulan borçlu, borçtan sorumlu olmadığı veya kendi payını ödediği iddiasında bulunamaz lakin borçlulardan her biri borcun tamamından sorumludur.

Müşterek Sorumluluk Nedir? Müteselsil Sorumluluk Nedir?

6098 sayılı Kanun ile müteselsil sorumluluk; '...Birden çok borçludan her biri, alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul ettiğini bildirirse, müteselsil borçluluk doğar. Böyle bir bildirim yoksa, müteselsil borçluluk ancak kanunda öngörülen hâllerde doğar..' şeklinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda borçluların müteselsil olarak borçtan sorumlu tutulabilmeleri için, borçlulardan her birinin borcun tamamından sorumlu olmayı kabul etmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte müteselsil sorumluluk kanunda öngörülen hallerde de doğmaktadır. Yani müteselsil sorumluluk borçlular kabul etmese dahi ilgili Kanunlar gereği mümkün olmaktadır. Bu konuda Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanununda borçluların müteselsilen sorumlu tutulacakları haller, Kanunen belirlenmiştir.

Müşterek Sorumluluk Nedir? Müteselsil Sorumluluk Nedir?

İlgili Kanunlar gereği borçluların kanunen müteselsilen sorumlu tutulduğu bazı haller:

-Ticari Borçlarda Teselsül Karinesi,
-Kollektif Şirkette Ortakların, Şirketin Borç Ve Taahhütlerinden Dolayı Müteselsilen Sorumluluğu,
-Mirasçıların Murisin Borçlarından Dolayı Kanunen Müteselsil Sorumluluğu,
-Evlilik Birliğinin Temsilinde Eşlerin Üçüncü Kişilere Müteselsil Sorululuğu,
-İntifa ve Otuma Hakkı Sahiplerinin Binanın Bakımındaki Eksikliklerden Doğan Zararlardan Malike Karşı Birlikte Sorumluluğu,
-İşletme Sahibi ve Varsa İşletenin İşletme Tehlikesi Sebebiyle Ortaya Çıkan Zararlardan Sorumluluğu, şeklinde örnek verilebilir. Ancak borçluların kanunen müteselsilen sorumlulu anılan hallerle sınırlı olmadığının örneklendirmek amaçlı bir kaç tanesinin yazıldığı unutulmamalıdır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.