+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Tehdit Suçu ve Cezası (TCK 106)

Tehdit Suçu ve Cezası (TCK 106)

Tehdit suçu TCK'nın 106. maddesinde, hürriyete karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir.

BASİT TEHDİT SUÇU VE TANIMI:

Tehdit  suçunun tanımı TCK 106’da düzenlenmiştir.

Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden, malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit eden kişi şeklinde tanımlanmıştır.

Bu madde hükmüne göre,

Bir başkasının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirme yönünde korkutma eylemi olmalıdır.

Tehdit edilen kişinin yakınının hayatına, vücut dokunulmazlığına ve cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirme yönünde korkutma eylemi olmalıdır.

Kişinin malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından bahisle korkutma yönünde bir eylem olmalıdır.

Kişiye sair bir kötülük edileceğinden bahisle korkutma yönünde bir eylem olmaldırı.

Tehdit suçunun temel unsuru bir başkası üzerinde korku oluşturarak, kişinin iradesini sakata uğratmaktır. Failin tehdit eylemi nedeniyle mağdur irade beyanını özgürce ortaya koyamamaktadır.

Bir kimseye, seni öldüreceğim, sevgilini öldüreceğim demek kişinin ya da yakınının hayatına yönelik tehdit suçunu oluşturmaktadır.

Tehdit Suçu ve Cezası

NİTELİKLİ TEHDİT SUÇU:

Tehdit suçunun nitelikli halleri TCK’nın 106/2 maddesinde düzenlenmiştir. Burada suçu nitelikli kılan durumlar, failin bu suçu işlerken içinde bulunduğu durum ve koşullar neticesinde, mağdurda daha büyük bir korku oluşturması ve mağdurun iradesini daha kolay fesada uğratmasıdır. Nitelikli tehdit suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadardır. Bu hallere maddeler halinde değineceğiz.

Suçun Silahla İşlenmesi (TCK 106/2-a)

Tehdit suçunun TCK’nın 6. maddesi uyarınca silah vasfından sayılan araçlarla işlenmesi durumunda, TCK’nın 106/2-a maddesi uyarınca suçun cezası 2 yıldan 5 yıla kadardır. Burada cezanın basit tehdit suçuna göre daha ağır olmasının sebebi, silah vasfından sayılan araçların korkutucu gücünden yararlanılarak mağdurda daha çok korkutma etkisinin oluşturulmasıdır.

Silahla tehdit denilince herkesin aklına, tabanca tüfek gelebilmektedir. Oysa ki TCK’nın 6. maddesi uyarınca ateşli silahlar dışında, fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli araçlar da suçun niteliği bakımından silah vasfını taşımaktadır. Örneğin,  failin elindeki sopayla mağduru tehdit ettiği olayda, silahla tehdit suçu oluşmaktadır.

Tehdit Suçu ve Cezası

Suçun, Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi (TCK 106/2-b)

TCK’nın 106/2-b maddesine göre fail, kim olduğunu gizleyerek hareket etmekte ve mağdurda daha büyük bir korku oluşturmaktadır. Örneğin, fail kar maskesi takarak ve sesini değiştirerek mağduru tehdit etmekte ve mağdurun ruh dünyasında, iradesinde daha büyük yıkım gerçekleştirmektedir. İmzasız mektup ve özel işaretlerle tehdit durumunda da aynı durum söz konusudur.

Suçun, Birden Fazla Kişiyle Birlikte İşlenmesi (TCK 106/2-c)

Bu suçta fail beraberinde olan kişilerle mağduru tehdit etmekte ve çok kişi olmanın verdiği güce dayanarak mağdurun üzerinde daha çok etkiye sahip olmaktadır. Birden fazla kişinin tehdidi nedeniyle mağdurun iradesi daha kolay fesada uğramaktadır. Suçun bu halinde her bir fail ayrı ayrı cezalandırılmaktadır.

Tehdit Suçu ve Cezası

Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK 106/2-d)

Burada fail suç örgütlerinin varlığını kullanarak hareket etmekte ve mağdurun üzerinde derin korku oluşturmaktadır. Kanun koyucu böyle bir durumda da cezada artırım öngörmüştür.

TEHDİT AMACIYLA BAZI SUÇLARIN İŞLENMESİ:

TCK’nın 106/3 maddesi uyarınca, tehdit amacıyla mala zarar verme, kasten yaralama ve kasten öldürme suçlarının işlenmesi halinde, kişi ayrıca bu suçlardan da ceza almaktadır.

ŞİKAYET, UZLAŞMA:

Malvarlığına yönelik büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülükte bulunulacağından bahisle işlenen tehdit suçları  (106/1-c son cümle), soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi bir suçtur. CMK 254 uyarınca uzlaşma hükümlerine tabidir.

TCK’nın 106/1 maddesinde düzenlenen basit tehdit suçu şikayete tabi değildir ancak CMK 254 uyarınca uzlaşma hükümlerine tabidir. Nitelikli tehdit suçları ise mağdurun şikayeti aranmaksızın soruşturulur ve kovuşturulur. Uzlaşma hükümlerine tabi değildir.

Tehdit Suçu ve Cezası

TEHDİT SUÇUNUN YARGILAMA SÜRECİ:

Tehdit  suçu sonucunda hakim, suçun  işlendiğine kanaat getirirse TCK’nın 106. maddesi uyarınca suç işleyen kişiye ceza vermekte, şartları varsa suç işleyenin cezasında indirim yapabileceği gibi artırım da yapabilmektedir. Hakim sonuç cezanın durumuna göre suç işleyen kişinin cezasını erteleyebilir, adli para cezasına çevirebilir ya da mahkumiyet kararı da verebilir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.