+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu ve Cezası (TCK 108-110)

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu ve Cezası (TCK 108-110)

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu TCK’nın hürriyete karşı suçlar bölümünde, 108 ile 110. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu mağdurların hareket kabiliyetini kısıtlama şeklinde gerçekleşen bir eylemdir. TCK’nın 109. Maddesi uyarınca; Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakma şeklinde gerçekleşen bir suçtur. Bu suçun işlenmesinde seçimlik hareket kullanılmaktadır. Fail mağdurun bir yere gitmesini engelleyecek veya bir yerde kalmasına müsaade etmeyecektir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu ve Cezası ( TCK 108-110)

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda kişinin rızası dışında hareket kabiliyetinin kısıtlanması durumu söz konusudur. Eğer kişinin rızası varsa bu durumda suç oluşmayacaktır. Ancak yasa koyucu 15 yaş altı çocukların rızasını bu suçta korumamıştır. 15 yaş üstü çocukların rızası olduğu durumlarda rızanın geçerli olup olmadığı her olayın özelliklerine göre değerlendirilmelidir.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu halk arasında insan kaçırma olarak bilinmektedir. Geçmiş dönemlerde özellikle kırsal kesimde kız kaçırma vakaları şeklinde gerçekleşen bu suç ağır yaptırımlara bağlanmıştır. Genellikle evlenmek amacıyla işlenen hareket eden fail, fiilinin sonuçlarını düşünmemektedir. Eski yasa döneminde kız kaçırma eylemi sonucunda fail, mağdur ile evlendiğinde ceza almamaktaydı ancak yeni yasayla birlikte bu durum ortadan kalkmıştır.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu ve Cezası (TCK 108-110)

Bu suç TCK’nın 109/2 ve 3. Maddelerinde belirtildiği şekilde işlenmiş olursa cezada artırım sebebi olmaktadır.  Cezada arttırım sebebi failin bu suçu işlemesindeki kolaylık ya da filin mağdurda bıraktığı etkiden kaynaklanmaktadır. Örneğin suçun birden fazla kişiyle birlikte işlenmesi hali cezada arttırım sebebidir. Yine suçun cinsel amaçlı işlenmesi halinde de cezada arttırıma gidilmektedir.

Bu suçun işlenmesi sırasında ya da amacıyla kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hali ortaya çıkarsa fail ayrıca kasten yaralama suçundan da cezalandırılacaktır.

Fail, hakkında soruşturma başlatılmadan önce mağdura zarar gelmeksizin onu güvenli bir yere bırakırsa cezada indirim söz konusu olacaktır.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu ve Cezası (TCK 108-110)

Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması halinde, ayrıca bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu şikayete bağlı olmayan bir suç türüdür. Mağdur şikayetçi olmasa da fail hakkında ceza soruşturması ya da kovuşturması yapılacaktır. Yine bu suç uzlaşma kapsamında yer almayan bir suç türüdür.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.