• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nu kapsamında zorunlu sağlık sigortası düzenlenmiş olup, 60. maddesi kapsamında genel sağlık sigortası olanlar belirtilmiştir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ise Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından tam olarak karşılanmayan ya da SGK kapsamına alınsa bile hizmet alanlar tarafından ek olarak ödeme yapılmak durumunda kalınan sağlık hizmetlerinden yararlanmak  isteyanler için düzenlenmiş bir tür özel sigortadır. 

5510 sayılı kanun gereğince muayene, ilaç, protez, reçete gibi hasta katılım payları özel sigortaların konusu yapılamayacağı için tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında değerlendirilemezler.


Bu kapsamda yönetmeliklerle de belirtilen tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında değerlendirilebilecek hizmetler;

-SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri, ( estetik girişimler, akupunktur gibi alternatif tedaviler vs.)

-İlave ücret tutarları,

-Laboratuvar hizmetleri,

-Yoğun bakım hizmetleri,

-İleri tanı yöntemleri,

-Otelcilik ücreti gibi hastalardan temin edilecek olan tutarlar,

-Sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre, Sağlık UygulamaTebliği fiyatları üzerinde kalan tutarlar olarak düzenlenmiştir.


Tamamlayıcı sağlık sigortaları devlet destekli bir özel sigorta türü olduğu için, özel bir sigorta şirketi ile tamamlayacı sağlık sigortası sözleşmesi yapan kimseler SGK ile anlaşması olan özel hastanelerde alacakları sağlık hizmetleri için ücret ödemesi yapmazlar. Çünkü SGK’nın karşılamadığı giderler ve ek ücretler sigorta şirketi tarafından ödenir.

Tamamlayıcı Sağlık sigortasından yararlanabilecek kimseler; SGK tarafından hak sahibi olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yine SGK tarafından hak sahibi olarak belirlenen yabancı uyruklu kişilerdir. Bu kişiler şartları sağladıkları takdirde istedikleri özel sigorta şirketinden tamamlayacı sağlık sigortası hizmeti alabilmektedirler.


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın kullanılabilmesi için; özel sağlık kuruluşu ile doktorların SGK’lı olmaları ayrıca özel sağlık kuruluşunun SGK ile sözleşmesi bulunması gerekmektedir. Bir diğer husus olarak SGK’lı hastalara hizmet vermeyen özel sağlık kuruluşlarında ve kendi özel muayenehanelerinde çalışan doktarlar tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında değildir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.