+95321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/sunerinhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
 • https://www.twitter.com/@Sunerinhukuk
 • https://www.instagram.com/sunerinhukuk
  • Sünerin Hukuk & Danışmanlık Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42
  • Av. Vedat Can SÜNERİN

Kira Tespit Davası

Kira Tespit Davası

Kira sözleşmesi, kiralayan ile kiracı arasında hazırlanan; kiralananın belli bir süre boyunca kullanılması karşılığında kira bedeli ödenmesi hususunda anlaşılarak kurulan bir sözleşmedir. Kira sözleşmesi yazılı veya sözlü olarak yapılabilmektedir. Ancak kira sözleşmesini yazılı olarak düzenlenmek, yaşanabilecek uyuşmazlıklarda ispat kolaylığı sağlaması açısından önemli bir delil olduğu için sözlü olarak yapılan kira sözleşmelerine kıyasla daha avantıjlıdır. Bu bakımdan yazılı olarak hazırlanan kira sözleşmeleri, kiraya veren ve kiracının sorumluluklarının tespiti açısından önemli bir delil niteliği taşımaktadır. Genel olarak kira sözleşmeleri bir yıllık süre için imzalansa da tarafların iradeleri doğrultusunda daha uzun süreli kira sözleşmeleri de yapılabilmektedir. Kiralama süresinin kira sözleşmesinde belirtilmesi önemli bir unsurdur.

Kanuni düzenlemelere göre kira sözleşmesinin tarafları kendi aralarında anlaşarak istedikleri  gibi bir kira sözleşmesi hazırlamakta özgürdür. Bu konuda  kural olarak herhangi bir kanuni kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak  kira sözleşmelerinde tek taraflı olarak değişiklik yapılması mümkün değildir. Nitekim Türk Borçlar Kanunu’nun 343. Maddesinde “Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.” olarak belirtilmiştir. Kira bedeli özelinde taraflar kira bedelini istedikleri gibi belirlemekte serbest olmakla birlikte; kira artış oranlarında aynı serbestliğe sahip değildirler. Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesi kapsamında “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.” şeklinde düzenlenme bulunmaktadır.  Kanuni düzenlemelere göre kiracı tek taraflı olarak kira bedelini düşüremediği gibi kiraya veren de kira bedelini tek taraflı olarak artıramamaktadır.

Günümüzün değişken ekonomik koşullarında  kira bedellerinde artırım yapmak kaçınılmaz olsa da bu artışın emsal rayiç bedeller üzerinden normal oranlarda olması gerekmektedir. Kira bedelinin belirlenmesinde ihtilaf bulunması halinde ise kiracı veya kiralayan tarafından kira tespit davası açılabilmektedir. Kira tespiti davası,  kiracı tarafından kira bedellerindeki haksız artış oranlarına veya kiraya veren tarafından  normal artış oranlarının uygulanmasına rağmen ödeme yapmayan kiracıya karşı açılabilen gerçek kira bedelinin tespitine yönelik bir davadır. Kira tespit davası kiracı veya kiraya veren tarafından açılabilmektedir. Burada önemli olan hususlar geçerli bir kira sözlşemesinin mevcut olması ve  dava açanın hukuki bir yararının bulunmasıdır.


Kira tespit davası, kira süresi boyunca açılabilmektedir. Eğer yenilenen bir kira sözleşmesi mevcutsa bu durumda yeni kira döneminden 30 gün öncesinde tespit davasının açılması halinde mahkeme tarafından tespit edilecek olan kira bedeli yeni kira döneminin başlangıç tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Kira yılı 5 yıllık süreden az olan ve kira bedelinin artış oranında herhangi bir anlaşma bulunmayan kira tespit davalarında mahkeme;  emsal değerler üzerinden yapacağı inceleme ile birlikte bir önceki yıl ÜFE artış oranını dikkate alarak  artış oranında değişikliğe hükmedecektir.

Kira yılı 5 yıllık süreden uzun olan kira tespit davaları açısından mahkeme; taşınmazı durumu, emsal değerler üzerinden yapacağı değerlendirme ve takdiri yetki kullanılarak ÜFE artış oranına bağlı olmaksızın kira artış oranının tespitine karar verebilmektedir. Kira tespit davalarında görevli ve yetkili mahkeme, taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.