• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Motorlu Taşıt Vergisi

Motorlu Taşıt Vergisi

Motorlu taşıt vergisi, araç sahiplerinin yılda iki defa, temmuz ve ocak aylarında ödemekle mükellef oldukları bir vergi türüdür. Aracın kaydı trafik siciline kayıt ve tescil edildiği andan itibaren vergi mükeffeliyeti de başlamış olmaktadır.  Vergi mükellefiyeti, araç takvim yılının hangi  dönemde satın alınmışsa o dönem üzerinden işletilmektedir. Örneğin 15 Haziranda satın alınan bir araç için vergi ödeme yükümlülülüğü yılın ikinci döneminde başlayacaktır.

Motorlu taşıt vergisi aracın türüne göre çeşitli hesaplamalar içerdiği için, ödenecek motorlu taşıt vergisi de aracın türüne göre farklılık göstermektedir. Yani aracın cinsi vergi bedelinin hesaplanmasında belirleyecidir. Motorlu taşıt vergisinin hesaplanmasında, aracın cinsinin yanında motor silindir hacmi, aracın yaşı ve araç türüne göre; azami toplam ağırlık, azami kalkış hızı, azami yakıt, araç kapasitesi gibi birtakım araç özellikleri de dikkate alınmaktadır.


Motorlu Taşıt Vergisi Kanunu kapsamında vergi ödemekle sorumlu taşıtlar sadece karayolu taşıtları değildir. Ulaştırma ve Sivil Taşımacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler de motorlu taşıt vergisini ödemekle mükelleftir. Nitekim motorlu taşıt kavramından; karada ve havada insan, eşya ve hayvan taşınmasını sağlayan, makine kuvvetiyle hareket eden taşıtları tümü anlaşılmaktadır.

Yapılan düzenlemelerle bazı araçlar MTV ödemekten muaf tutulmuştur. Motorlu taşıt olmasına rağmen MTV vergiden muaf tutulan araçlar;

-Genel ve özel bütçeli idarelerin araçları,

-Sosyal Güvenlik Kuurmları ile il özel idarelerine, belediyelere ait araçlar,

-Türk Kızılay Derneği adına kayıt ve tescili yapılmış olan taşıtlar,

-Karşılıklı olmak şartı ile, yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçilik ve konsolosluklarına kayıt ve tescili yapılmış olan taşıtlar,

-Engellilik oranı %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adına kayıtlı taşıtlar ile diğere malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar gibi kanunda belirtilen diğer taşıtlar, motorlu taşıt vergisi ödemekten muaf tutulmuştur.


Motorlu taşıt vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak belirlenmektdir. Yıl içerisinde ödenecek vergi miktarlarında değişiklik olması halinde, bu değişikliğe göre ödenmesi gereken vergi miktarı; değişiklik  takvim yılının ilk altı ayında yapılmşsa takip eden son altı aylık dönem başında, eğer değişiklik son altı ayda yapılmış ise takip eden takvim yılının başında tahakkuk ettirilmiş sayılmaktadır.

Motorlu taşıt vergisi, aracın trafik sicilinden silinmesi ya da Ulaştırma Baknalığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıt ve tescilin silinmesi hallerinde takvim yılınının ilk altı aylık döneminde yapılmışsa ikinci altı aylı dönemim başından, ikinci altı aylık dönem içerisinde silinmişse takip eden takvim yılının başından itibaren mükellefiyet sona ermektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.