• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Barter Sistemi

Barter Sistemi

Barter sistemi, ticari ilişkilerde para kullanımın aksine takas yolu ile işleri yürütmeyi sağlayan bir sistemdir. Barter, özellikle finansal kriz dönemlerde tarafların ticari ilişkilerini devam ettirebilmesi adına kolaylaştırıcı bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Barter sisteminde, şirketlerin varolduğu ortak bir pazar alanı oluşturularak mal ve hizmet alış verişi sağlanmaktadır. Mevzuatımızda henüz Barter Sistemi için açık bir düzenleme bulunmasa da, uygulamadaki yeri gittikçe artmaktadır.


Barter sistemi ile ilgili pazar alanının yönetilmesi süreci şimdilik Barter Sistem Organizatörleri olarak da bilinen özel şirketler tarafından yönetilmektedir. Bu şirketler, alıcı ve satıcı olarak tarafları ihtiyaçlarına göre takas havuzlarında buluşturup anlaşmaya varılmasında aracı konumununda yer almaktadırlar. Bu takas havuzlarında yer almak isteyen şirketler barter sistemlerine üye olmaları gerekmektedir. Bu üyelik için üyelerden, yıllık aidat ve yapılan aracılık işine göre komisyon tutarı alınmaktadır.

Barter Sistemi içerisinde üyelerin sorumluluğu; mal veya hizmet sözleşmesinin imzalanması ile başlayıp, sözleşmenin ifa edilmesi ile birlikte sorumluluk sona ermektedir. Barter sisiteminde serbest piyasa anlayışı hakim olduğu için, sisteme kayıtlı üye şirketler mal veya hizmet bedellerini istedikleri gibi belirleyebilmekte, herhangi bir denetime tabi tutulmamaktadır. Barter sisteminin henüz vergilendirmeye tabi olmaması, uluslararası pazarlarda kullanılan barter sistemleri ile ticaret ilişkisinin kurabilmesine engel ya da şart bulunmaması nedeniyle sermaye şirketleri tarafından avantajlı bulunmaktadır.

Barter sisiteminde kullanımı yaygın olan “barter çeki” bulunmaktadır. Banka çekinden çok daha farklı olan barter çeki, banka çeklerinden ayrı olarak vadeye bağalanmamaktadır. Barter çekleri banka çeklerinden tamamen farklı olarak karşılığında nakit para değil, sadece mal veya hizmet alınabilecek bir çektir. Barter sistemi içerisindeki pazardan alış veriş yapacak olan firmalar, satıştan bir gün önce barter çeklerini alarak, adlarına açılan bakiye hsap üzerinden Pazar girmektedirler. Bakiye çeklerinde karneleme sistemi kullanıldığı için barter çeki; farklı oranlarda kesilerek kullanılabilmektedir. Barter sisteminde karşılıklı yarar ilkesinin gözetilmesine bağlı olarak; hangi şartlarda mal veya hizmet satımı yapma yöntemi benimseniyorsa yine o şartlarda mal veya hizmet alımı sağlanmaktadır.


Barter çekleri satın alma aracı olarak kullanıldığı kadar, sistem içerisinde yaşanabilecek uyuşmazlıklarda ispat aracı olarak ta kullanılabilmektedir. Nitekim  barter sistemine özgü olan barter çeki, somut işlemlerin yani mal veya hizmet alış verişinin ödeme belgesi niteliği taşımaktadır. Ancak burada önemli olan nokta; barter sistemi, kendi içerisindeki üyeler nezdinde işlerliğini sürdüren bir yapı içerisinde olduğu için barter çeki, kambiyo senetlerindeki gibi bir kıymetli evrak statüsü taşımamaktadır.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.