• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Malullük Sigortası ve Malullük Aylığı

Malullük Sigortası ve Malullük Aylığı

Malullük hali, çalışanın meslekte kazanma gücünü, işkazası, meslek hastalığı gibi nedenlerle en az %60 oranında kaybetmesi halidir. Çalışma gücünü büyük oranda kaybeden sigortalı çalışanlar, kanunen belirlen bazı şartları sağladıkları hallerde, malullük sigortasından yararlanabilmektedir. Meslekte kazanma gücünün ne kadar azaldığı hakkkında alınacak rapor Sağlık Kurulları tarafından hazırlanmaktadır. Meslekte kazanma gücünün yani malulüyetin %60 oranından az olarak tespit edilmesi halinde kişi malul olarak değil, kısmi iş göremez olarak nitelendirilmektedir.

Malullük hali farklı nedenlerle ortaya çıkabildiği için, düzenlemelerde; iş ve meslekten kaynaklı mallük(vazife malullüğü), savaş nedeniyle oluşan malullük(harp malullüğü), doğuştan gelen engellere bağlı malullük olarak nitelendirilebilmektedir.

Bir sigortalı çalışana malullük aylığının bağlanabilmesi için; çalışanın en az 10 yıldır sigortalı olması ve 1800 günlük primin ödenmiş olması aranmaktadır. Malullük sigortası talebinde bulunan çalışanın, Sağlık Kurulunca hazırlanan raporu SGK’ya sunması gerekmektedir. Ayrıca sigortalı çalışanın maluliyet nedeniyle işine son verilmiş olması veya bu nedenle çalıştığı işten kendisinin  ayrılması gerekmektedir. Malul olan işçi, başkasının sürekli olarak bakımına muhtaç hale gelmişse 10 yıllık sigortalılık süresine gerek kalmaksızın 1800 prim günü ile malullük aylığı için başvuru yapabilmektedir.

Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması şartı aranmaktadır. Malullük aylığının sağlanması için sigortalının bağlı çalıştığı SGK İl müdürlüğüne ya da en yakın Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvuruların yazılı bir dilekçe ile yapılması zorunludur. Yapılan başvuru sonrası sigortalı, SGK tarafından bir sağlık kuruluşuna yönlendirilerek malulüyetine ilişkin rapor alması istenecektir.

Malullük aylığı bağlanan kişinin 5510 sayılı Kanun kapsamında yabancı bir devlette çalışmaya başlamasının tespiti veya sağlık kurulu tarafından alınan bir raporla malulüyetinin ortadan kalkması hallerinde SGK tarafından bağlanan malullük aylığı kesilmektedir. Malullük aylığı bağlanan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli aralıklarla belirlenen sağlık kurullarınca kontrol muayenesi yapılabilmektedir. Yapılan sağlık kontrolleri sonrasında malullük halinde değişiklik görülmesi hallerinde malullük aylığının tamamen kesilmesi veya aylıkta azalma yapılabilmektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.