• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Geçici İş İlişkisi

Geçici İş İlişkisi

4857 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan geçici iş ilişkisinde; iki farklı iş ilişkisinin kapsandığının söylenmesi mümkündür. Bu bağlamda geçici iş ilişkisi; işçinin rızası alınarak, holding bünyesinde ya da aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde geçici olarak görevlendirilmesi şeklinde ve Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosu aracılığıyla, bir işverenle geçici iş ilişkisi kurulması halinde kurulmaktadır. Bu bağlamda:


-İşçinin rızası alınarak, holding bünyesi içinde ya da aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde geçici olarak görevlendirilmesi; 4857 sayılı Kanun ile bu şekilde geçici iş ilişkisi kurulabileceği düzenlenmiştir. Lakin dikkat edilmesi gereken husus işçinin rızasının alınmasının gerektiğidir. Ve aynı zamanda 4857 sayılı Kanuna göre, işçinin rızasının ne zaman alındığı da önem taşımaktadır. Bu bağlamda 4857 sayılı Kanuna göre geçici iş ilişkisi kurulduğundan söz edebilmek için; işverenin aynı olması ve işçinin devir sırasında rızasının alınması gerekmektedir. Bununla birlikte işçinin rızasının yazılı olma koşulu da aranmaktadır. Aksi halde geçici iş ilişkisinin kurulduğundan söz etmek mümkün değildir.


-Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosu aracılığıyla, bir işverenle geçici iş ilişkisi; Geçici işçi sağlama sözleşmesi yapılarak bir işçinin geçici olarak ilgili işverene bir ücret karşılığı devri ile kurulmaktadır. İlgili Kanuna göre bu şekilde bir geçici iş ilişkisinin hangi hallerde kurulabileceği de açıkça düzenlenmiştir. Bu bağlamda:

4857 sayılı Kanuna göre geçici iş ilişkisi kurulabilecek haller:

a) İşçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hâllerde,
b) Mevsimlik tarım işlerinde,
c) Ev hizmetlerinde,
d) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde,
e) İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde
etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde,
f) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını
gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde,
g) Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde, geçici iş ilişkisi kurulabilir. Bununla birlikte 4857 sayılı Kanun ile ayrıca geçici iş ilişkisi kurulamayacağı haller de düzenleme altına alınmıştır.


4857 sayılı Kanun hükümleri gereği geçici iş ilişkisi yukarıda anılanlar doğrultusunda kurulabilmektedir. Geçici iş ilişkisi istinai bir durum olmakla birlikte asıl olan iş ilişkisinden farklı düzenlemeler içermektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.