• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Fatura ve Faturaya Dayalı İcra Takibi

Fatura ve Faturaya Dayalı İcra Takibi

Fatura Nedir?

Fatura; Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanmış değildir. Faturanın tanımı Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere faturanın en önemli özelliği müşterinin ödemekle yükümlü olduğu tutarı göstermesidir.

Kimler Fatura Düzenlemek Zorundadır?

Kimlerin fatura düzenlemek zorunda olduğu Vergi Usul Kanunu’nun “Fatura Düzenleme Mecburiyeti” başlıklı 232. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

-Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin fatura düzenleme sınırını (1400 TL) geçmesi veya bedeli bu hadlerden (1400 TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya iş yapanın fatura vermesi mecburidir.

TTK Kanunu 21. maddesinde de fatura düzenlenmesine ilişkin bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre; Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.

 

Fatura Ne Zaman Düzenlenmelidir?

Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Fatura İçeriğine İtiraz İmkânı ve İtiraz Edilmemesinin Sonuçları

TTK’nın 21. Maddesinin 2. fıkrasında bir fatura teslim alan kişinin 8 gün içerisinde fatura içeriğine itiraz edebileceği düzenlenmiştir. İtirazın sekiz gün içinde karşı tarafa varması şart değildir. Sekiz günlük süre, hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresi değildir. Sekiz günlük süre, sadece ispat yükünün yer değiştirmesi açısından önem taşır.

TTK 21/2 fıkrasında yer alan itiraz hakkını süresinde kullanmayan kişi fatura içeriğini kabul etmiş sayılır. 

 

Faturaya Dayalı Alacağın Cebri  İcra Yoluyla Tahsili : Genel Haciz Yoluyla Takip

İcra İflas Kanunu’nda kişilerin birbirlerinden alacaklarını tahsil etmek için başvurabilecekleri takip yolları ve buna ilişkin kurallar düzenlenmiştir. Elinde bir fatura bulunan kişinin başvurabileceği takip yolu ise “Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takip”tir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.