• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Çek Nasıl Tahsil Edilir

Çek Nasıl Tahsil Edilir

Türk Ticaret Kanunu’nda kambiyo senetleri arasında sayılan çek, ticari hayatta kullanılan bir ödeme aracıdır. Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere çekin, kambiyo senedi niteliğinde olabilmesi için zorunlu şekil şartlarının olması gerekmektedir. Zira şekil şartlarından birinin yokluğu halinde çek vasfını haiz olmayıp; çekin tahsil edilememesi halinde kambiyo senetlerine mahsus icra takibi de yapılamayacaktır.


Çekte İbraz ve İbraz Süreleri

İbraz, çekin ödenmesi talebidir. Çek, çek hesabının bulunduğu muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edilebilir. Çekin karşılığının banka tarafından ödenebilmesi için, Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenen koşullar çerçevesinde, kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi gerekir.

Çeklerde vade tarihi ve kabul yoktur. Çek, görüldüğünde ödenir ve buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. Türk Ticaret Kanunu m.796’da ibraz süreleri düzenlenmiş olup; bu maddeye göre;


-Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün,

-Düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay,

-Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.

Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen bu 10 gün, 1 ay ve 3 aylık süreler hak düşürücü sürelerdir. Yani, çek bu süreler içerisinde ibraz edilmezse çekten doğan haklar ortadan kalkar.

Bir çekin ibrazı ancak bir iş gününde yapılabilir. Bu durum Türk Ticaret Kanunu m.816’da “ (1) Bir çekin ibrazı ve protestosu, ancak bir iş gününde yapılabilir.

(2) Çeke ilişkin işlemler ve özellikle ibraz ve protesto veya buna eş değer belirleme işlemlerinin yapılması için kanunla belirli sürenin son günü, pazara veya diğer bir tatil gününe rastladığı takdirde, bu süre onu izleyen ilk iş gününü kapsayacak kadar uzar. Aradaki tatil günleri süre hesabına dâhildir.” şeklinde açıklanmaktadır. Aynı zamanda ibraz süreleri, çekte yazılı olan düzenlenme tarihinin ertesi günü başlar.


Çekte Zamanaşımı

Hamilin, müracaat borçlularına başvurabilmek hakkının mevcut olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılabileceği belli bir süre mevcuttur. Çeklerde bu süre üç yıldır. Türk Ticaret Kanunu’nun 814.maddesinde; “(1) Hamilin, cirantalarla düzenleyene ve diğer çek borçlularına karşı sahip olduğu başvurma hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar.

(2) Çek borçlularından birinin diğerine karşı sahip olduğu başvurma hakları, bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin  dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar.” şeklinde belirtilmiştir.


Çek Alacağının Tahsili

Geçerlilik şartlarını taşıyan ve süresinde bankaya ibraz edilen çekler; kambiyo vasfına haiz oldukları için, kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile alacağın tahsili mümkündür. Ödeme emri kendisine tebliğ edilen kişinin 5 gün itiraz süresi, 10 gün borcu ödeme süresi bulunmaktadır. Kambiyo senetlerine özgü icra takibinde itiraz; imzaya itiraz ve borca itiraz şeklindedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.