• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Vedat Can Sünerin
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905398192442
  • https://www.twitter.com/@Vdtcnsnrn
  • https://www.instagram.com/avvtcnsnrnn
    • Sünerin Hukuk & Danışmanlık
    • Av. Vedat Can SÜNERİN

Adres: Panayır Mah. İstanbul Cd. No:387 Biçen Plaza Kat:4 No:24 Osmangazi-BURSA

İletişim: 0224 503 65 76 - 0539 819 24 42

Mal Rejimi Sözleşmeleri

Mal Rejimi Sözleşmeleri

Mal Ayrılığı Rejimi

TMK m.242 gereğince mal ayrılığı rejiminde eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde sağladığı yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarını korur. Mal ayrılığı rejiminde TMK’da çok fazla bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuda sadece iki hüküm bulunmaktadır. Bunlardan biri TMK m.242, mal ayrılığı rejiminin tanımını yapmaktadır. Bir diğeri ise TMK m.243 düzenlemesidir. Bu düzenlemeye göre mal ayrılığı rejimine; ispat, borçlardan sorumluluk ve paylı mülkün özgülenmesi konularında paylaşmalı mal ayrılığı rejim hükümlerinin uygulanacak olmasıdır. Mal ayrılığı rejiminde eşler, evlilik birliğinde edinilmiş malları paylaşmamaktadır.


Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi

Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, TMK m. 244 vd.’da düzenlenmektedir. Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, her eşin kendi malları üzerinde, yasal sınırlar içerisinde; yönetim, tasarruf ve yararlanma hakkını koruduğu seçimlik mal rejimidir. Paylaşmalı mal rejimi ve edinilmiş mallara katılma rejimi temelde benzerlik göstermektedir. Bu iki rejim arasındaki fark, malların sınıflandırılması hususunda bulunmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde diğer eş, evlilik süresince edinilen mallarda alacak hakkına sahiptir. Ancak paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde ise diğer eşin alacak hakkı, ailenin ortak kullanımına ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik geleceğinin güvence altına almak amacıyla yapılan yatırımlar ve bunların yerine geçen değerler üzerindedir.


Mal Ortaklığı Rejimi

Mal ortaklığı rejimi, eşlerin mallar üzerinde ayrıma gitmeksizin bir bütün olarak birlikte sahip olmalıdır. Mal ortaklığı rejimi, TMK m.256 vd.’da düzenlemiştir. TMK m.256’ya  göre mal ortaklığı rejimi, evlilik birliği içinde edinilen ortak mallar ile eşlerin kişisel malların da kapsamaktadır. TMK m.261 gereği bir malın eşlerden birinin kişisel malı olduğu ispatlanmadıkça tüm malvarlığı değerleri ortaklık malı sayılır.


Olağanüstü Mal Rejimi

Belirtilen tüm mal rejimleri dışında ailenin korunmasının sağlanması amacıyla kanun koyucu son çare olarak TMK m.206/1’de olağanüstü mal rejimini düzenlemiştir. TMK m. 206/1’e göre eşlerden birinin istemi üzerine hâkim kararıyla mal ayrılığı rejimine geçilmesi talep edilebilir. TMK 206/2’de kanun koyucu özellikle nelerin haklı sebep olabileceğini saymıştır. Ancak bu sayım kısıtlı bir sayım değildir. Bunların dışındaki haklı sebeplerin varlığı durumunda da mahkemeye başvurularak olağanüstü mal rejimine geçilmesi talep edilebilir. Mal ayrılığına geçilmesini talep eden tarafın, rejime geçişe sebep olmaması gerekmektedir. Olağanüstü mal rejimine geçilmesi talep hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Bu sebeple bizzat olağanüstü mal rejimine geçilmesini talep eden eş tarafından kullanılmalıdır. Ancak ayıt etme gücünden sürekli olarak yoksun olan kişi için yasal temsilcisi mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir.


Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.